medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Premiär för digital branschtidning!

Convenience Stores News utkommer med sex papperstidningar om året. Från och med i år satsar utgivaren Convenience Stores Sweden på ”dubbelt upp” i form av digitala tidningar mellan de tryckta. Den första såg dagens ljus nu i veckan.

Läs den här.