Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Vårbudgeten positiv för mindre butiker

Företagare som anställer sin första medarbetare, sommarjobbare under 18 år och nyanlända betalar lägre arbetsgivaravgifter första året. I regeringens vårbudget utökas det så kallade växastödet till att gälla de två första åren. Något som samarbetsorganisationen Butikerna hyllar.

Förhoppningen är att de generösare reglerna ska få fler enmansföretagare att anställa och växa verksamheten.

- Det känns bra eftersom de flesta jobb av denna karaktär är inom handeln, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

 Notan för skattesänkningen beräknas landa på 110 miljoner kronor 2019 och 210 miljoner nästa år.