medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Håll koll på Motkraft!

Organisationen Motkraft har på sin hemsida www.motkraft.net aviserat "Statskampsveckan 2012 - Rätten till staden 7-13/5". Ur programmet framgår att man uppmanar till demonstrationer och karnevaler.

 

I Stockholm är det särskilt området kring Fridshemsplan och Västermalmsgallerian, men naturligtvis kan även andra områden vara aktuella. I Göteborg handlar det särskilt om området kring Avenyn och i Malmö om Möllevångstorget. Polismyndigheterna är informerade om de planerade aktionerna.

Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer uppmanar att man ska besöka Motkrafts hemsida, samt ha beredskap för vad som eventuellt kan inträffa som berör ens eget företag.

  • Se över era rutiner
  • Infomera personalen
  • Telefonlista -polis och väktarbolag
  • Vem låser dörren vid behov
  • Jalusier etc