medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Kraft&Kultur blir Nordic Green Energy

 

Kraft&Kultur, det elbolag som Butikerna har samarbetsavtal med, har sedan starten år 2000 varit ett av få helt gröna elbolag i Sverige. Nu byter man namn till Nordic Green Energy.

För tre år sedan lanserades verksamheten i Finland, vilket blev början på företagets nordiska satsning på förnybar energi. Det senaste året har Kraft&Kultur genomgått stora förändringar och har bland annat upphört med kulturverksamheten. Därav namnbytet som bolagets vd Jan Inge Johnsen menar ska skapa en tydligare bild av konceptet och stärka den nordiska identiteten.