medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Inbjudan till seminarium om tobaksrelaterade skattebrott

 

Svensk Servicehandel & Fast Food inbjuder tillsammans med Folkpartiet till ett seminarium i Riksdagen den 2 maj.  Ämnet är skatterelaterade tobaksbrott och man kommer bland annat att presentera en helt ny rappport.

Läs mer i den bifogade inbjudan.

Inbjudan_skatterapport.pdf