medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Ny logotyp – samma trygghet

SHA - Svensk Handels och Arbetsgivarnas Arbetslöshetskassa har sedan starten 1968 varit en arbetslöshetskassa som aktivt arbetat för att även egna företagare skall kunna ta del av samma trygghet vid arbetslöshet som den anställda har via anslutning till a-kassan.

Nu byter man logotyp och grafisk profil men behåller sin inarbetade förkortning – SHA.

I samband med bytet av logotyp och grafisk profil kommer även namnet att kortas ned så tillvida att ordet "arbetsgivarnas" stryks. Det nya juridiska namnet kommer därefter att vara "Svensk Handels Arbetslöshetskassa". Man kommer även fortsättningsvis att använda oss av förkortningen SHA i versaler.

SHA är fortfarande en a-kassa som riktar sig till alla typer av företagare i alla branscher och man försäkrar även familjemedlemmar som arbetar i verksamheten.

Arbetet med att implementera den nya grafiska profilen och logotypen kommer att ske successivt under hösten.