Skip to main content

Nyhetsarkiv

Viktig läsning för alla som säljer tobak, receptfria läkemedel och alkohol

Den 1 maj infördes bestämmelser om kontrollköp i alkohollagen tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har därför gemensamt tagit fram ett informationsbrev om detta. Brevet är riktat till näringsidkare som säljer folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Brevet informerar om vad kontrollköp är och berättar att kommunen kan komma att genomföra denna form av tillsyn efter den 1 maj 2014, samt betonar vikten av att näringsidkarna har rutiner för kontroll av åldersgränsen.

Informationsbrevet är också översatt brevet till engelska, turkiska och arabiska.
Informationsbreven finns att hämta här:
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Informationsbrev-om-kontrollkop-till-naringsidkare/