Skip to main content

Nyhetsarkiv

Gemensamma satsningar gör att "bluffakturorna" minskar

Det gemensamma arbetet mot fakturabedrägerier som görs inom handeln tillsammans med olika myndigheter börjar bära frukt. Fakturabedrägerier är för övrigt det ord som nu ska användas i stället för bluffakturor.

Polisanmälningarna har minskat sedan rättsvårdande myndigheter började ta faktura-bedrägerier på allvar och fler åtgärder finns att vänta.

Vid ett seminarium mot fakturabedrägerier i förra veckan, där bland annat Svensk Handel, Företagarna, UC och flera myndigheter fanns med, informerades om det gemensamma arbetet mot fakturabedrägerierna

Skatteverkets representant, Stig Svensson, berättade att myndigheten sedan årsskiftet utreder alla bolag som kommer upp på Svensk Handel Varningslistan, i jakten på de blufföretag som fuskar med skatten (framförallt momsen), vilket nästan alla gör.
Anders Olofsson, kriminalkommissarie vid det nyinrättade Nationella bedrägericentrum, redovisade det omfattande arbete som görs idag. Omfattningen av olika typer av bedrägerier ser ut att öka. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att hitta nya vägar för bedrägerier.
Fakturabedrägerierna ger stora skador på seriösa företags verksamheter genom bland annat minskad produktivitet.

Man göder kriminaliteten om man betalar eller inte anmäler dessa bedrägerier till Polisen.
Bedrägerierna börjar nu också dyka upp i Norge, med avsändare inom Sverige (främst Skåne och Stockholm) och från utländska adresser (främst inom Baltikum).
Fakturabedrägerierna riktar sig också mer och mer till privatpersoner som har mindre kunskap än företagen. Bedragarna hotar ofta med inkasso. Kronofogden och tingsrätten, vilket gör att många betalar för att slippa detta.

Mycket och bra information vad man kan och bör göra finns på:
www.polisen.se
www.bestrid.nu
www.iis.se/guider

Kriminalisera massutskicken
Överåklagare Gunnel Lindberg har gjort en egendomsskyddsutredning på uppdrag av regeringen. Utredningen visar att fakturabedrägerierna ofta faller inom ramen för så kallat "brott av normalgraden", vilket beror på att de förhållandevis låga beloppen på varje enskild faktura ligger under gränsen för grovt brott, vilket i sin tur betyder att straffen är låga.

Den rättsstatistik som finns grundar sig på de företag som anmält bedrägeri till Polisen.
För att få en ännu större förståelse för detta brott måste anmälningsgraden öka.

Utredningen har utmynnat i ett nytt lagförslag: "Lag om grovt fordringsbedrägeri".
En sådan lag skulle kriminalisera, inte bara de bedrägerier som lyckas, utan även själva massutskicken av bluffakturor, som ska kunna ge rejäla fängelsestraff.

Regeringen ställer sig nu bakom förslaget och vill lägga fram en proposition till riksdagen – en nyhet som justitieminister Beatrice Ask presenterade på seminariet.
– Regeringen ser mycket positivt på förslaget och förhoppningsvis kommer vi att kunna lägga en proposition före årsskiftet.
Justitieministern betonade också hur viktigt samverkansarbetet och samsynen på dessa brott är. Vi ser redan idag en ökning på 15 procent av ärenden som går till åklagare på grund av gemensamma insatser.
En sådan lag välkomnas av samtliga aktörer och förhoppningen är att den kan bli verklighet så fort som möjligt. Polisen och rättsväsendet måste sedan se till att det nya verktyget används så att fler brottslingar verkligen åker fast och döms.
Ytterligare en utredning har tillsatts för att utreda olika civilrättsliga förändringar för att komma åt fakturabedrägerierna: "Utredning av åtgärder mot fakturabedrägerier (JU 2014:03)".