Skip to main content

Nyhetsarkiv

Storsamling om leksakers säkerhet

praktisk övning

Den 14 och 15 maj anordnade branschorganisationen Leksaksbranschen i samarbete med Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket en gemensam utbildning om leksakers säkerhet.
– Vi är mer än nöjda då det kom många aktörer från olika delar av branschen, säger Lena Hedö, informationschef på Leksaksbranschen.

Första dagen så fokuserades det bland annat på "Vem ansvarar för leksakers säkerhet?" Anna Ekegren från Konsumentverket pratade om vilket ansvar man har enligt lagstiftningen och vilka krav man kan ställa på sina leverantörer? Det gicks igenom vilket ansvar som man har beroende på om man är tillverkare, importör eller distributör.

Per-Olov Sjöö, Konsumentverket och Frida Ramström, Kemikalieinspektionen, berättade om hur man förbereder sig på myndigheternas och kommunernas kontroller. Under lunchen var det praktiska övningar då deltagarna fick se om de kunde upptäcka eventuella brister på leksakerna. Efter det gick man igenom ett urval av leksakerna.

Anna Nylander, Kemikalieinspektionen och Christian Wetterberg, Lego, berättade om hur man tar fram standarder; vad nuvarande standarder omfattar och vilka kemikaliekrav som finns samt vilka nya krav som kommer. Sist på dagen fick deltagarna en genomgång om vad som gäller för märkning av tillfälliga tatueringar, badkritor och leksakssmink. För denna svarade Frida Ramström, Kemikalieinspektionen.

Andra dagen startade med att Anna Ekegren och Niclas Ernebratt från Konsumentverket pratade om leksaker i webbutik. Sedan informerade de tre tillsynsmyndigheterna om vilka brister de funnit i kontrollerna av leksakerna som de gjort gemensamt under 2012 och 2013.

– Efter den här viktiga utbildningsdelen arrangerades en branschdag. Där presenterades de senaste marknadssiffrorna på leksaker av GfK och Christofer Fjellner, europaparlamentariker, berättade hur EU påverkar leksaksbranschen och hur branschen kan påverka EU-politiken!
- Vi delade ut branschpriser och avslutade dagarna med en fantastisk inspirationsföreläsning av Susanne Pettersson samt mingelmiddag med underhållning, säger Lena Hedö.