Skip to main content

Nyhetsarkiv

Välbesökt stämma i Svensk Servicehandel & Fast Food

Kollage hemsidan

Den 22 maj var det årsstämma i Svensk Servicehandel & Fast Food. En stämma som präglades av framtidsfrågor och en uttalad strategi för att möta konsumenternas krav och ändrade vanor.

På bilderna ses den nyvalda styrelsen. I mitten avtackar ordförande Ragnar Landin en förtroendevald veteran - Carlo Taccola från Haninge. Till höger ses fyra av fem medlemmar i den så kallade Framtidsgruppen. Från vänster: Åsa Wretman, Ida Collin, Tony Karlsson och Jimmy Svensson.

Stämman hölls i ett underbart väder på vackert och praktiskt belägna Villa Källhagen på Gärdet/Djurgården i Stockholm. Ett femtiotal personer deltog under stämmoförhandlingarna som avlöpte smärtfritt men som också innehöll intressanta presentationer.

Vd Bengt Hedlund berättade bland annat om den stora konsumentundersökning som gjordes i höstas och om vad man kommer att arbeta vidare med denna höst inom Convenience Stores Sweden. En sammanfattning av läget idag samt förslag till hur man som organisation ska arbeta framåt, visades i form av en film. Enigheten var total om att jobba vidare enligt detta. Länk till filmen finns i slutet av texten.

Framtidsgruppen, ett internt utskott, har på uppdrag av förra årets stämma jobbat med konkreta projekt för organisationens och branschens utveckling. Medlemmar i gruppen presenterade hur långt de kommit och fick fortsatt förtroende att arbeta vidare, bland annat med "Värsta butiken", ett projekt som man tror kan ge en knuff framåt för hela branschen.

Joakim Carlsson, vd i Sibylla, gav en bild av hur kedjan och köken utvecklats och vad som händer framöver. Sibylla är ju sedan några månader medlemmar i Svensk Servicehandel & Fast Food.

- Jag ser många likheter mellan förbundets arbete och Sibyllas väg från slutet av 90-talet och fram till idag, sa Joakim.

Den mer lättsamma delen av stämman bestod av besök på närbelägna Abba-muséet samt en trevlig gemensam middag på Villa Källhagen. Och som Carlo Taccola, styrelseveteran som avtackades på stämman, uttryckte det:

- Nu ska vi fortsätta och jobba för att vara en bra branschorganisation och för att våra medlemmar ska kunna få det bättre totalt sett.

Här kan du se filmen:
https://www.youtube.com/watch?v=RqhJhymYYSY