Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ny sjukvårdsförsäkring kompletterar Butikernas utbud av medlemsförmåner

Ett bra försäkringsutbud har nu blivit ännu bättre. Från och med nu kan medlemmarna i Butikernas branschorganisationer teckna en mycket förmånlig sjukvårdsförsäkring. Dessutom får man tillgång till en rad andra försäkringar i samma grupp. Tecknar du någon av dessa inom tre månader får du också tre månader utan avgift.

Butikerna har i samarbete med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners lanserat en frivillig gruppförsäkringslösning för ägare och anställda i medlemsföretag inom de branschorganisationer som ingår i butikerna.

Sjukvårdsförsäkringen är förmånligare än likvärdiga på marknaden. Genom att teckna denna slipper man vänta och kan snabbt få tillgång till kvalificerad vård.

Övriga försäkringar som nu kan tecknas genom medlemskapet är:

• Livförsäkring
• Sjuk- och olycksfallsförsäkring
• Barn- och ungdomsförsäkring
• Inkomstförstärkning vid arbetslöshet

Från och med 1 september erbjuds medlemmarna under tre månader att kostnadsfritt teckna ett urval av försäkringar mot lättare hälsokrav. Det enda kravet är att man är fullt arbetsför, inskriven i svensk allmän försäkringskassa samt att man inte fyllt 60 år.