Skip to main content

Nyhetsarkiv

Vågar du riskera personsäkerheten?

Kimmo Syrjäläinen

Vet du egentligen hur säkra dina automatiska entrédörrar är? Frågan ställs av Kimmo Syrjäläinen, servicechef på Besam ASSA Abloy Entrance Systems. Läs hans debattartikel här:

Förra året infördes en tuff EU-standard för personsäkerhet i automatiska dörrar. 2013 skedde också ett antal personolyckor i offentliga miljöer, ofta orsakade av felaktigt installerade automatiska dörrar. Dörrinstallatörer som säger sig följa gällande säkerhetsstandard tummar i själva verket på säkerheten av profitskäl. De utnyttjar en okunskap bland beställare och det faktum att myndigheterna gör få – om några – marknadskontroller.

Vår serviceorganisation ser årligen flera tusen automatiska dörrar från Ystad till Haparanda. Det slående intrycket är att allt för många köpare har valt den billigaste och kanske osäkra lösningen, ibland installerad i direkt strid med gällande standarder och regler för personsäkerhet.

En slagdörr i affär som saknar rörelsesensor kan, när den slår upp, fälla eller i värsta fall klämma ett springande barn eller en rörelsehindrad person. En osäker skjutdörr kan i värsta fall klippa av fingrar eller till och med en arm på en person. Socialstyrelsens skadestatistik pekar på att en vanlig orsak till att barn kommer in till jourcentraler är just krockar med bland annat dörrar och andra föremål.

Förra sommaren ägde en vanlig dörrolycka rum i ett köpcenter i Trollhättan. En äldre man råkar stanna upp på "fel sida" om en fotocell i en skjutdörr. Dörren går igen och mannen, som får dörrbladen på sig, kastas omkull. Mannen ådrog sig en höftledsfraktur av fallet. Han hade på sätt och viss änglavakt, det hade kunnat sluta värre!

EU:s standard för personsäkerhet i maskindrivna dörrar, SS–EN 16005:12, innebär att vi nu i Europa ställer enhetliga krav på att tillverkaren och installatören levererar och installerar en automatisk dörr som är så säker som möjligt. Det kan innebära att dörren är försedd med sensorer som känner av när någon är på väg mot eller igenom dörren och styr dörrautomatiken därefter. Det kan också innebära att dörren stängs och öppnas långsamt och att en skjutdörr är konstruerad för att inte skada fingrar och händer.

EN-16005 sätter spelregler för säkerhetsåtgärder beroende på typen av entré och på riskfaktorerna i omgivningen. Använder exempelvis en hög andel rörelsehindrade eller barn en dörr med en fullenergiautomatik som gör att den öppnas snabbt, ja då måste dörren förses med övervakande sensorer och andra hjälpmedel. Det innebär att den som installerar dörrautomatiken bland annat måste göra en riskbedömning på plats – förutsatt att installatören har den kompetensen.

Både leverantörer och installatörer har en skyldighet att informera fastighetsägare om gällande regler och se till att konstruktionen respektive installationen sker i enligt med EN-16005-standarden. Jag tror att de större aktörerna sköter sitt åtagande. Men vem kontrollerar att vi leverantörer och installatörer sköter oss? Ingen i realiteten.

Den myndighet som är ansvarig för denna typ av installationer är Arbetsmiljöverket. Men de hävdar att de omöjligt kan utöva en marknadskontroll själva. Boverket, som ofta samarbetar med Arbetsmiljöverket kring marknadskontroller, hävdar att de omöjligt kan ta ansvar för att kontrollera automatiska dörrar i Sverige. Vad jag förstår pågår en diskussion mellan verken om hur ansvaret ska fördelas framöver.

Men räkna inte med några omfattande stickprovskontroller i framtiden. Det handlar snarare om reaktiva åtgärder, det vill säga att man åker ut och utreder när olyckan redan har skett. Standarden EN-16005 gäller visserligen inte retroaktivt för dörrar levererade före 1 april 2013. Men frågan är om det spelar någon roll när olyckan är framme.

Därför är mitt råd: vill du minimera risken för att personlig tragik och skadeståndskrav: Kräv att dina automatiska dörrar är installerade och underhållna i enlighet med SS EN-16005:2012. För säkerhets skull.

KIMMO SYRJÄLÄINEN
servicechef, Besam ASSA Abloy Entrance Systems