Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nyinrättad stiftelse tar över Lekoseum i Osby

lekoseum2

Efter 30 år lämnar nu Brio över leksaksmuséet Lekoseum i Osby till en nyinrättad stiftelse. Brio agerar stiftare tillsammans med Osby kommun, familjen Ivarsson och Brios veteranfond.

Hela verksamheten och vissa tillgångar, inklusive den unika Barbie- och Märklinsamlingen, överförs därmed från Brio till stiftelsen, som även anförtros att förvalta Brios klassiska leksakssamling de kommande 20 åren. Den förändrade driftsformen innebär inte någon förändring för muséets besökare.

– Lekoseum samlar på ett fint sätt Brios 130-åriga historia och har sedan grundandet 1984 haft över en halv miljon besökare. Den verksamhet som bedrivs där är mycket viktig för oss och för Osby kommun. Det känns därför väldigt bra att vi tillsammans med de övriga intressenterna har funnit en samarbetsform som säkerställer muséets fortlevnad i många år till, säger Heikki Takanen, Brios styrelseordförande.

- Det är positivt att Brios historia blir säkrad för framtiden i en stiftelse. Det känns som en garanti att själva muséet får finnas kvar, säger Lena Hedö på branschorganisationen Leksaksbranschen.