Skip to main content

Nyhetsarkiv

Smuggeltobakens många offer

cigarett svart 1575306

Den illegala tobaken flödar – och Helsingborg är en av de orter som drabbas hårdast. Dags att ta krafttag, menar debattörerna Bengt Hedlund och Maroun Aoun.

Bara under årets första kvartal beslagtog Tullverket 27 miljoner illegala cigaretter vilket är mer än beslagen för hela 2013. Den illegala tobaken flödar i landet och utgör byggstenar åt den organiserade brottsligheten. Helsingborg är en av orterna som har drabbats hårt av smugglarnas aktiviteter som riktar sig till våra ungdomar.

Det är inte bara en fråga om lag och ordning, uteblivna skatteintäkter i miljardklassen. Den lukrativa handeln med illegal tobak har i allt högre grad också blivit ett arbetsmiljöproblem för den enskilde levebrödsföretagaren som inte sällan påtvingas erbjudanden om att köpa den illegala tobaken. Bakom förslagen står kriminella nätverk som sedan länge använder sig av de små närbutikerna till att kanalisera sina smuggelvaror.

Det är nu hög tid att lyfta frågan om den illegala tobaken som en oacceptabel arbetsmiljöfråga för de servicehandlare som tvingas leva med påhälsningar och hot. Samtidigt som den oskattade och ibland falska tobaken riskerar att slå ut de närbutiker som har modet att säga nej till dessa illegala varor. Vi måste börja betrakta den illegala handeln med tobak som en sanitetsfråga ovärdig vårt samhälle.

Gränsskyddsmyndighetens generaldirektör varnade nyligen för att den pågående bantningen inom verket kommer att innebära färre beslag av illegal införsel under kommande år.

Enligt OECD utgör illegal tobak cirka 15 procent av den svenska tobaksmarknaden, vilket är högre än genomsnittet i Europa. Handelns utredningsinstitut har nyligen i en rapport kalkylerat att den svenska staten i fjol förlorade drygt 1,5 miljarder kronor i uteblivna skatteintäkter genom konsumtionen på den svarta marknaden. Det konstaterade också Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i sin kartläggning av den organiserade brottsligheten för två år sedan. Den illegala handeln har blivit viktiga byggstenar för den organiserade brottslighetens svarta ekonomi.

Nyligen har en rad myndigheter i samverkan med kommuner tagit steg i rätt riktning för att motverka den illegala tobaken, bland annat genom att ta fram en tillsynshandbok. Ökade kontroller på lokal nivå är väsentligt inte bara för att det kan försvåra för den illegala handeln, utan även för att det stärker de seriösa handlarnas chanser till att överleva ekonomiskt. Men det behövs fler insatser och framför allt ett större perspektiv på vad den illegala handeln gör med de seriösa småbutikernas förutsättningar att verka och överleva.

Alternativet är igenbommade närbutiker på grund av olönsamhet och rädsla.
Det är hög tid att vi alla mobiliserar mot den illegala tobaken.

MAROUN AOUN
vd Stiftelsen Internationella Företagarföreningen i Sverige
BENGT HEDLUND
vd Svensk Servicehandel & Fast Food