Skip to main content

Nyhetsarkiv

Digitaliseringen – masserbjudandets död

HUI Research

Läs här en krönika av Emma Hernell, seniorkonsult på Unitid Minds:

Den viktigaste effekt som digitaliseringen medför är att den skärper konkurrensen i detaljhandeln. Marginalerna pressas och de aktörer som inte har förmågan att anpassa verksamheten slås ut. Det handlar inte så mycket om att e-handeln utgör sex procent av den totala detaljhandeln, som att konsumenten tack vare digitaliseringen utnyttjar möjligheten att jämföra priser och kvaliteter. På sikt betyder det en bättre fungerande marknad och bättre butiker, på kort sikt innebär det en strukturomvandling som på sina håll kan vara smärtsam.

Men i digitaliseringens spår finns också nya möjligheter att optimera försäljningen. Det som gick förlorat i en tidigare strukturomvandling där butikerna blev allt större, butikssäljarna allt färre, servicen allt sämre och priserna allt lägre – den enskilde butikssäljarens personliga relation till kunden – återupprättas nu med hjälp av big data. Med ny teknik och avancerade lojalitetsprogram kan information om kundens preferenser, tidigare sökningar på nätet, provade plagg, köpta plagg, storlek och färgpreferenser sparas och omedelbart finnas tillgänglig för butikssäljaren när kunden kliver in i butiken. Informationen kan användas för att öka servicegraden, upplevelsen och merförsäljningen i den fysiska eller digitala butiken.

Motsvarande information kan användas för att anpassa rätt erbjudande till rätt kund. När kunden stiger in i butiken eller handelsplatsen får den erbjudanden kopplade till produkter som de tidigare har sökt efter eller tittat på nätet. Andra aktörer arbetar med att skicka erbjudanden när kunden närmar sig den fysiska butiken, andra när kunden närmar sig konkurrentens butik. Den som driver en handelsplats kan med hjälp av tekniken följa inte bara hur stor trafiken är utan också vilken kvalitet den har, vilka butiker som agerar dragare, och vilka som drar nytta av andras trafik. Information som kan spela en avgörande roll i hyresförhandlingar och för att optimera butiksmix eller vilka butiker som bör vara lokaliserade tillsammans.

"Big data" har varit vårens modeord, men egentligen handlar det bara om möjligheten att samla in stora datamängder om kunderna och deras beteende, att analysera dem och att dra rätt slutsatser. För den som har kapacitet att mäta och utvärdera öppnar sig nya möjligheter att möta kunden och optimera försäljningen. Och det är digitaliseringen som gör det möjligt.

EMMA HERNELL, seniorkonsult, United Minds
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.