Skip to main content

Nyhetsarkiv

Svenska shoppare återvänder till de fysiska butikerna?

– Under de senaste åren har en allt större del av svenskarnas shopping skett online på bekostnad av handel i fysiska butiker. En trend som vuxit starkt är så kallad showrooming, där konsumenterna provar ut en vara i butik för att sedan jämföra priser och genomföra köpet online. En ny svensk studie genomförd av Accenture visar emellertid att fler än tidigare planerar att handla mer i fysiska butiker i år i takt med att de digitala och fysiska säljkanalerna i allt större utsträckning flätas samman.


E-handeln i Sverige går fortfarande starkt, och i absoluta tal är tillväxten starkare än någonsin. En årlig konsumentundersökning genomförd av Accenture visar att samtidigt som e-handeln växer hastigt planerar fler än tidigare också att börja handla mer i fysisk butik. Rapporten visar att andelen svenskar som planerar att handla mer på nätet jämfört med tidigare har minskat från 43 procent under fjolåret till 33 procent i år. Samtidigt svarade 18 procent av svenskarna att de ska handla mer i fysiska butiker i år, vilket kan jämföras med fjolåret då motsvarande siffra låg på 10 procent.

- Mitt i den fortsatt starka e-handeln ser vi också en trend där allt fler svenskar planerar att öka sin traditionella shopping i fysiska butiker. Detta kan dels bero att de fysiska handlarna jobbat hårt med att förbättra upplevelsen och servicen vilket uppskattas av konsumenterna. Samtidigt ser vi också hur många handlare blivit bättre på att nå ut via digitala kanaler, exempelvis Instagram, för att driva besök till sina fysiska butiker, säger Mattias Boman, ansvarig för Accenture Interactive i Norden.

Många konsumenter använder sig nu av både så kallad webrooming, vilket innebär att man hittar varor och produkter i digitala kanaler och sedan köper dessa i en fysisk butik, och showrooming där man tvärtom provar en vara i fysisk butik men sen genomför köpet online. I år svarade över tre fjärdedelar (76 procent) av svenskarna att de "webroomat", vilket kan jämföras med 60 procent som angav att de "showroomat". Med andra ord går vägen från informationssökande till köpbeslut inte i en riktning utan kanalerna flyter allt mer samman.

- Det råder inte ett motsatsförhållande mellan digitala säljkanaler och fysiska butiker, utan konsumenterna vill nu istället låta båda delarna vara integrerade i sin handel. Vi ser ofta hur svenskar först spanar ut ett nytt plagg via någon av handlarnas instagramkonton. Sedan har de jämfört priser och letat erbjudanden online för att till sist prova och köpa plagget i en fysisk butik. Men proceduren kan lika gärna börja i en fysisk butik och sluta i ett köp online. Med andra ord är fler kanaler än någonsin iblandade i konsumentens köpbeslut, och det gäller för handlarna att ställa om sig till detta och sluta hantera de olika kanalerna individuellt, säger Mattias Boman.

Undersökningen visar också hur många svenskar vill använda sin smartphone även på plats i den fysiska butiken. Exempelvis vill många få smakråd utifrån deras tidigare köphistorik, på samma sätt som onlinebaserade musik- och filmtjänster ger tips utifrån vad man tidigare har lyssnat eller tittat på. De smartphonetjänster som efterfrågades av flest var att kunna ta del av rabatterbjudanden, beställa varor som tagit slut på plats i butik samt samla lojalitetspoäng. Högt upp på svenskarnas önskelista var också möjligheten att på nätet enkelt kunna se exakt i vilken butik en produkt går att prova samt hur många exemplar det finns kvar.

Om undersökningen

Totalt 750 vuxna svenskar medverkade i Accentures konsumentundersökning som genomfördes i november 2013. Studien är en del av en större internationell undersökning där 6 000 konsumenter från Kina, Frankrike, Tyskland, Japan, Storbritannien, USA, Sverige och Brasilien medverkade.