Skip to main content

Nyhetsarkiv

Främmande arter i våra vatten

ZoorfBåt

Zoohandlarnas Riksförbund - Zoorf - är delaktiga i en kampanj som drivs av den svenska Havs- och vattenmyndigheten – HaV. Ett led i detta har varit att ta fram en informationsfilm för att förhindra spridning av invasiva, eller främmande arter, i våra svenska vatten och i naturen. En annan är att sprida information via posters, genom zoobutiker och andra kanaler. Detta är steg två i kampanjen.

Havs- och vattenmyndigheten har det administrativa och sammanhållande ansvaret för arbetet med främmande invasiva arter i vattenmiljön. Man samverkar främst med Naturvårdsverket, som har det nationella övergripande ansvaret för alla invasiva arter, men också med andra viktiga aktörer.

- Detta är ett viktigt och intressant projekt för oss att medverka i. Inte minst eftersom vår bransch ofta utmålas som en "riskfaktor" i sammanhanget, då en del människor sätter ut icke längre önskvärda sällskapsdjur i det fria. Därför är det extra viktigt att påtala riskerna med detta och visa att branschen verkligen tar sitt ansvar när det gäller att förhindra utbredningen av potentiellt invasiva arter i vår natur, säger Mats Danielsson, Senior Advisor, Zoobranchens Riksförbund.

I Sverige finns drygt 2000 främmande arter, varav ett hundratal är kända som invasiva. Bland deakvatiska organismerna som utgörs av grupperna växter, alger, svampar, urdjur (Protozoa) och högre djur är cirka 80 främmande invasiva arter. Därutöver finns ett tiotal vattenlevande däggdjur och sjöfåglar.

Läs mer:
https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/frammande-arter.html

Här kan du se filmen:
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/press-och-media/video/frammande-arter.html