Skip to main content

Nyhetsarkiv

När goda intentioner blir dyra frustrationer

Seminariet

Under torsdagen arrangerade branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food ett välbesökt seminarium i Almedalen. Det tog sin utgångspunkt i hur ett ramverk kan garantera en ansvarsfull tobaksförsäljning utan att flytta tobakskategorin till den svarta marknaden. Medverkande i panelen var Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, Tommy Waidelich, (S), Caroline Szyber, (KD), Håkan Gustafsson, tobakssamordnare Polisen i Malmö samt Magnus Carlsson, CEO Reitan Convenience Sweden.

Att frågan är viktig stärktes av Håkan Gustafsson, som berättade att de vid polisens tillsynsbesök hittade illegal tobak i 60 procent av misstänkta butiker i Skåne.

Bengt Hedlund lyfte fram tre konkreta åtgärder som Svensk Servicehandel & Fast Food önskar för att minska den illegala handeln av tobak: En digital märkning av paketen, ett fast pris-system samt ett införande av licenssystem i detaljistledet. Ett förslag som även välkomnades av Magnus Carlsson.

Under debatten lyfte även Caroline Szyber fram att det är viktigt att inte stänga några dörrar.

– Vi måste ha en betydligt bättre dialog och inhämta mer kunskap för att komma tillrätta med problemet. Det finns inte en given lösning, här krävs flera reformer på olika nivåer, samt att frågan idag hanteras av flera olika departement och att ett tydligare samarbete krävs även där.

Tommy Waidelich efterfrågade en generalutredning för att kunna ta ett helhetsgrepp i frågan, samt att se över vilka effekter skattehöjningar innebär för den organiserade brottsligheten.

I publiken fanns representanter för bland andra Skatteverket, Tobaksfakta, Tobaksbranschföreningen och Sveriges Annonsörer. Totalt ar det ett femtiotal personer som lyssnade och deltog i debatten.