Skip to main content

Nyhetsarkiv

Försäljningen av klassiska leksaker är stabil första halvåret 2014

Säkra leksaker hemsidan

Jämfört med motsvarande period förra året ökade försäljningen av klassiska leksaker marginellt. Internethandeln tappade andelar till förmån för den fysiska fackhandeln, dagligvaruhandeln och varuhusen.


Internethandelns tapp beror primärt på att hushållen har lagt mindre pengar per inköpstillfälle. Allt detta enligt undersökningsföretaget Gfk.

– Något fler hushåll köper leksaker än jämförbart halvår 2013. Det är hushåll utan barn som står för ökningen, berättar Lena Hedö på branschorganisationen Leksaksbranschen.

– Värdet per inköpstillfälle har ökat med 3,6 procent jämfört med första halvåret 2013, vilket bidrar till marknadens knappa ökning.