Skip to main content

Nyhetsarkiv

Tre månaders gratis försäkring?!

sjuk 131782282
I juni 2014 lanserade Butikerna i samarbete med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners en frivillig gruppförsäkringslösning för ägare och anställda i medlemsföretag inom de branschorganisationer som ingår i Butikerna. Från och med 1 september har man dessutom ett erbjudande om tre månaders gratis försäkring vid nytecknande.


En gruppförsäkring är till skillnad från en individuell försäkring framtagen och upphandlad med en stor grupp individer som bas, på så sätt sprids försäkringsbolagens risktagande. Tack vare detta så har man möjlighet att få tillgång till lägre premier, bättre villkor samt enklare hälsoregler vid tecknande av försäkring.

Som försäkringsförmedlare har Söderberg & Partners i den upphandlade gruppförsäkringen satt samman en försäkringslösning med försäkringar från flera olika försäkringsbolag. Målet är att erbjuda de bästa försäkringarna avseende pris och villkor.

Under avtalets tre första månader (september, oktober, november 2014) erbjuds medlemmar att teckna ett urval av försäkringar mot lättare hälsokrav samt kostnadsfritt under tre månader. Det enda kravet är att man är fullt arbetsför, inskriven i svensk allmän försäkringskassa samt att man inte fyllt 60 år. För att få veta mer om detta erbjudande samt ansöka om detsamma, kontaktas respektive branschorganisation.