Skip to main content

Nyhetsarkiv

Dubbelstötens kostnad: 9 500 jobb

Dubbelstöten

I samband med att Visitas ordförande Maud Olofsson och vd Eva Östling i måndags träffade ett 50-tal medlemsföretag presenterades en ny siffra.
Dubbelstötens kostnader motsvarar 3,5 miljarder eller 9 500 helårsarbeten inom restaurangbranschen.
- Med tanke på hur många jobb som står på spel är det anmärkningsvärt att inte en enda S-politiker ville komma, säger Maud Olofsson.


Under förra veckan bjöd Visita in socialdemokraternas förtroendevalda och valbara kandidater till ett samtal med medlemsföretag. Mötet samlade ett 50-tal av Visitas större medlemsföretag på Hotell Hellsten – men inte en enda S-politiker.

- Vi är en stor basnäring och exportindustri där tusentals arbeten hotas. Hade man tagit jobben i vår näring på allvar hade man så klart sett till att vara representerade på mötet, säger Eva Östling.

- Det verkar som att riktiga jobb i besöksnäringen ska ersättas av bidragsjobb, om man får tro Magdalena Anderssons uttalanden i SVT:s ekonomidebatt. Jag tycker det är tråkigt att man blundar för den samhällsnytta vår näring gör. Vi vill fortsätta vara landets största jobbskapande kraft och vi står med öppna armar och önskar fler välkomna att jobba hos oss bara vi får rätt förutsättningar, säger Maud Olofsson.

I samband med dagens möte presenterade Visita nya siffror för Dubbelstötens effekt på antalet anställda i restaurangbranschen. (Se bifogad PDF-fil).
Givet en genomsnittslön på 23 000 kronor i månaden motsvarar den totala höjningen på 3,5 miljarder kronor 9 500 färre helårsarbeten.

- I vår bransch är säsongsbetonad verksamhet ganska vanlig, så 9 500 helårsarbeten skulle så klart beröra fler personer än så. Det är många sommarjobb som skulle försvinna, säger Eva Östling.

- Det som är extra allvarligt är att det så tydligt slår mot den första kontakten med arbetsmarknaden. Att människor som inte har utbildning och erfarenhet exkluderas från jobb förlorar hela samhället på, säger Maud Olofsson.

Mer info: Dubbesltötet_bilaga.pdf