Skip to main content

Nyhetsarkiv

Mobila köpvanor utmanar handeln

Konsumenterna är mer mogna än handeln när det gäller att använda mobila shoppinglösningar. För många kunder är framtiden redan här. Det visar en undersökning som HUI Research gjort på uppdrag av Visma Retail.

− Inom vissa branscher är man fullt medveten om konsumenternas ändrade beteenden, men inte överallt. Därför står många detaljister inför viktiga utmaningar både när det gäller att ta till sig nya tekniska lösningar och möta kunderna via fler kanaler än i dag, säger Peter Fischer, divisionsdirektör för Visma Retail.

Framtiden är mobil 
Detaljhandeln befinner sig i snabb omvandling. En viktig trend i de förändrade köp- och beteendemönstren är mobilitet. Att som detaljhandlare ständigt finnas där konsumenten är, innebär att köptillfället inte längre är begränsat till det faktiska mötet och köpet i butik.

Tre av fyra ägare till en smart telefon, 74 procent, uppger att de använder sin telefon för att ta emot och använda erbjudanden. Nästan varannan konsument, 43 procent, svarar att de kan tänka sig att använda telefonen mer för att ta emot och använda erbjudanden.

− Konsumenterna blir de största vinnarna när mobila shoppinglösningar blir ett faktum, eftersom de kan spara tid och handla på sina egna villkor. Samtidigt är det ett viktigt konkurrensmedel för detaljister i den allt hårdare konkurrensen, säger Lena Larsson, VD på HUI Research.

Självklara lösningar 
Mobila shoppinglösningar kommer att vara en självklarhet i framtiden. I en alltmer hårdnande konkurrens får konsumenten mer inflytande att påverka köpprocessen, vilket tvingar branschen att tänka om och tänka nytt. Konsumenterna har bokstavligen makten i sina händer.

− Den stora frågan är hur villig handeln är att satsa på den nya tekniken för att ge sina konsumenter en mer mobil shoppingupplevelse. Det som inledningsvis kan ses som ett konkurrensmedel, kommer konsumenterna på sikt att förvänta sig. Det är de detaljister som vågar ta investeringskostnaden som kommer att utgöra morgondagens marknad, säger Peter Fischer.

Studien visar på flera utmaningar som detaljisten står inför vad gäller mobilitet i detaljhandeln. En av huvudorsakerna till att de tvekar att investera är att de saknar kunskap för att kunna implementera och förvalta de mobila shoppinglösningar som finns ute på marknaden.

Många användare 
Enligt Vismas och HUI:s undersökning har 81 procent av befolkningen över 16 år en smart telefon. Det innebär att nästan fem miljoner konsumenter redan nu kan hämta inspiration och göra inköp direkt från sina mobiler.

- Som helhetsleverantör av IT-lösningar inom detaljhandeln tror vi på den mobila shoppingupplevelsen. På Visma Retail följer vi den mobila utvecklingen med stort intresse samtidigt som vi ser att detaljisterna i större utsträckning kommer att efterfråga de butiks/kassalösningar som motsvarar konsumenternas behov, säger Peter Fischer.