Skip to main content

Nyhetsarkiv

Slutbetänkande om svensk kontanthantering

Kontanthanteringsutredningen överlämnade den 1 september sitt slutbetänkande "Svensk kontanthantering" till regeringen.

Kontanthanteringsutredningen har haft till uppgift att se över regelverket för kontanthanteringen i Sverige, att kartlägga kontanthanteringsprocessen och att därigenom identifiera eventuella brister. Utifrån kartläggningen föreslår utredningen dels att Riksbanken får det övergripande ansvaret för kontanthanteringen i Sverige, dels ny lagstiftning för att reglera uppräkningsverksamheten och ställa krav på den.

Ladda ner hela dokumentet här:
Svensk_kontantutredning.pdf