Skip to main content

Nyhetsarkiv

Norrmännen fortsätter storhandla i Sverige

Under år 2013 ökade gränshandeln mot Norge med 3 procent och omsatte 16 miljarder kronor. Gränshandeln mot Finland och Danmark minskade däremot något och omsatte 7,5 miljarder kronor. Den totala gränshandeln uppgick därmed till 23,8 miljarder kronor.


Gränshandeln stod förra året för 4 procent av den totala detaljhandeln i Sverige, vilket skapar jobb och exportinkomster till Sverige. I vissa gränskommuner är gränshandelns bidrag till sysselsättningen mycket hög och är exempelvis 22 procent i Strömstad och 14 procent i Haparanda.

Utvecklingen i gränshandeln har under den senaste 20-årsperioden varit betydligt starkare än utvecklingen i övrig detaljhandel i Sverige. Vi kan se att våra norska grannar även fortsättningsvis driver en stor del av denna utveckling.
De framtida förutsättningarna för gränshandel mot Norge bedöms som goda då prisskillnaderna mellan Sverige och Norge förväntas fortsätta att gynna gränshandeln. Dock är gränshandeln idag en mognare marknad med hårdare konkurrens, vilket ställer högre krav på handeln.

– Den tid är förbi då gränshandeln bestod av några tillfälligt uppställda släpvagnar i Svinesund. Det blir allt viktigare för gränshandeln att erbjuda en attraktiv totalupplevelse för besökaren. För att fortsätta locka nya besökare måste handelsplatserna vara trivsamma att besöka och lätta att ta sig till. Det måste finnas ett brett utbud även av olika typer av service och tjänster, säger Elisabet Elmsäter Vegsö, ansvarig för besöksnäringsfrågor på Svensk Handel.

Gränshandeln mot Danmark och Finland är i hög grad beroende av växelkursen, vilket innebär att gränshandeln redan idag måste arbeta med att erbjuda mer än bara låga priser.

HUI Research och Svensk Handel har för fjärde året i rad kartlagt gränshandeln mot Danmark, Norge och Finland. I rapporten som släpptes i fredags analyseras gränshandelns storlek, utveckling och betydelse för sysselsättningen. Dessutom analyseras gränshandelns drivkrafter och hur dessa påverkar framtiden för gränshandeln.

Rapporten i sin helhet finns att ladda ner här:
Nordisk_gränshandel.pdf