Skip to main content

Nyhetsarkiv

7-Eleven och Pressbyrån säkrar upp med nytt effektivt larmsystem

Antalet inbrott i handeln har under de senaste åren ökat dramatiskt. För att förebygga angrepp har Reitan Convenience Sweden (RCS) tillsammans med försäkringsbolaget Svedea och säkerhetsföretaget Verified Security tagit fram en effektiv larmlösning. Vid ett eventuellt inbrott ger larmet ifrån sig ett outhärdligt ljud, förblindande ljusblixtar och en ogenomtränglig, men ofarlig, rök som tillsammans resulterat i att gärningsmännen ofta flyr tomhänta.

Under 2010 ökade inbrotten i allt större takt vilket i sin tur ledde till ökade omkostnader. Förutom värdet av de stulna varorna, ökade försäkrings-, reparations- och återställningskostnader. RCS, försäkringsbolaget Svedea och säkerhetsföretaget Verified Security hittade tillsammans en lösning som kan motverka brotten till en rimlig kostnad. Larmsystemet Infernos ljud- och ljusbarriär kompletterat med dimmaskiner som på några sekunder fyller lokalen med en ogenomtränglig rök, gör det nästintill omöjligt att genomföra inbrottet.

– Inbrott med höga kostnader som följd är ett stort problem för handeln. Vi vill förebygga stölder och har sökt en effektiv lösning som minimerar förövarens tid i våra butiker och vi är mycket nöjda med resultatet, säger Lars Eklund, säkerhetschef på Reitan Convenience Sweden AB.

Det existerande larmsystemet kompletterades med den effektiva larmlösningen Inferno och dimmaskiner. Butiker som tidigare varit utsatta för upprepade inbrott har efter installation endast blivit utsatta för inbrottsförsök med betydligt mindre återställningskostnader som följd.

Verified Security står för projektering och installation. Ett säkerhetspaket med Inferno ljud-och ljusbarriär som kompletteras med dimma, beroende på omständigheterna monteras nu successivt ut i allt fler utsatta butiker. Vid inbrott hörs ett öronbedövande ljud och därefter är lokalen täckt i en ogenomtränglig dimma. Detta gör det oerhört svårt att genomföra ett framgångsrikt inbrott.

– Vi har installerat Inferno i såväl små som stora butiker och är stolta över Reitans förtroende. Vi har otaliga exempel på Infernos effektivitet som nu även Pressbyrån och 7-Eleven kommer att få ta del av, säger Carl Forsman, Verified Security.

– Våra olika Inferno-lösningar passar olika miljöer och applikationer. Gemensamt är önskan att minska inbrottsförsöken och att inbrottstjuven ska få så lite tid som möjligt i butik, säger Johan Sandberg, VD på Indusec AB.