Skip to main content

Nyhetsarkiv

Höjd arbetsgivaravgift riskerar att leda till kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet

"En höjning av arbetsgivaravgifterna för unga riskerar att leda till en kraftigt ökad ungdomsarbetslöshet" skriver Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi och Forskningschef på HUI Research, i sin slutsats i en rapport som släpptes i går, tisdag.

- Det är ett högt spel från S och V där man lägger Sveriges ungas framtid i potten, säger Eva Östling, vd på Visita.

Debatten om arbetsgivaravgiften har så här långt utgått från att en eventuell höjning skulle kosta lika många jobb som har skapats via sänkningen.

Nu visar en ny rapport från HUI Research att de negativa konsekvenserna blir större än förtjänsten av sänkningen.

I rapporten konstateras " förekomsten av asymmetriska sysselsättningseffekter utav förändrade arbetsgivaravgifter innebär att en höjning således kommer att leda till fler förlorade arbetstillfällen än så".

- Svart på vitt visar det att det är ett ogenomtänkt förslag. Man driver på för en åtgärd som man faktiskt inte analyserat och konsekvenserna riskerar att bli stora, säger Eva Östling.

Sven-Olov Daunfeldt, professor i nationalekonomi, menar att det finns "asymmetriska effekter" som gör att sysselsättningseffekterna av förändrade arbetsgivaravgifter är olika för sänkningar respektive höjningar.

- Vår näring anställer i dag otroligt många unga och vill fortsätta att göra det i framtiden. Nu riskerar man att ställa unga människor, ofta födda i andra länder, utanför arbetsmarknaden och det kommer så klart att kosta pengar på både kort och lång sikt, säger Eva Östling.

- Alla är förlorare på en sådan höjning. Företagen tappar anställda, unga förlorar jobb och staten får ökade kostnader för utanförskap. Det är uppenbart att man måste tänka om, säger Eva Östling.