Skip to main content

Nyhetsarkiv

Rekordstark tillväxt i servicehandeln

SI-bild 450

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 2,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Svensk Servicehandel uppvisade den starkaste tillväxten på tre och ett halvt år. Inte sedan tredje kvartalet 2010 har tillväxten där med i branschen överstigit 2,5 procent. Servicehandlarnas framtidstro ligger även den på rekordnivåer, vilket talar för starkare försäljning under hösten.

Cafékulturen fortsätter att blomstra och delbranschen uppvisade den starkaste utvecklingen under andra kvartalet, 4,1 procent mätt i jämförbara enheter. Fast Foods försäljning vände uppåt efter en svag inledning på året. Försäljningen i delbranschen landade på 3,0 procent. Minilivs, med flera svaga kvartal bakom sig, ökade försäljningen med 3,3 procent. Spel & Tobak uppvisade den näst starkaste tillväxten av alla delbranscher, med 3,5 procent. Svagast tillväxt uppvisade Trafikbutikerna med 0,7 procent.

– Servicehandelns försäljning växlade upp under det andra kvartalet och utsikterna för plustecken i slutet av året stärktes. Extra positivt är att alla delbranscher i servicehandeln uppvisade försäljningstillväxt, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Framtidstron inom servicehandeln ökade från 30 till 36, vilket innebär en övervikt om 36 procent för optimisterna över pessimisterna. Framtidstron ligger därmed över det historiska medelvärdet på 25 procent. Kedjeaktörerna är fortsatt mer optimistiska än de enskilda handlarna. Framtidstron för kedjeaktörerna uppgick till 50 procent medan framtidstron för de enskilda handlarna uppgick till 22 procent.

– Hushållen agerar tillväxtmotor i svensk ekonomi, vilket syns i servicehandlarnas försäljning och starka framtidstro. Den varma sommaren bjöd på goda möjligheter till ökad försäljning under tredje kvartalet då många under denna period är på resande fot eller helt enkelt inte vill laga mat, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food