Skip to main content

Nyhetsarkiv

Äntligen lägre kortavgifter!

COLOURBOX7398150

- En efterlängtad och mycket viktig lättnad för våra handlare. Ett första viktigt delmål efter många års arbete med frågan.
Det säger Butikernas vd Bengt Hedlund om resultatet av EU-domstolens beslut i går.

2007 beslutade EU-kommissionen att Mastercards avgifter var ett brott mot EU:s konkurrensregler. Kortföretaget överklagade till EU-domstolen. Det handlade om den dolda mellanbanksavgiften som handlarens bank betalar till kortägarens bank vid kortbetalning på ett försäljningsställe.

- Domstolen har nu fastslagit att avgifterna är konkurrenshämmande och det känns som en stor seger. Vi har arbetat med frågan i 12 år eftersom den är extremt viktigt för mindre handlare, säger Bengt Hedlund som i och för sig tycker att handeln kan glädjas åt segern även om en del återstår.

- Vi är ju inte riktigt framme. Beslut måste tas och nytt system implementeras. Ingen vet ju heller hur banker och kortföretag kommer att agera. Men det känns verkligen skönt att domstolen sagt så tydligt att avgifterna är konkurrenshämmande. Man menar också att de inte kan betraktas som nödvändiga eftersom kortsystemet kan fungera utan dem.

De europeiska bankerna tar årligen ut över 80 miljarder kronor i mellanbanksavgifter. Mastercard och Visa står för 95 procent av korttransaktionerna i Europa. I Sverige används betalkort vid 80 procent av kortköpen, resterande är kreditkort.

Förslaget i korthet:

• Ett tak på 0,2 procent på förmedlingsavgiften för debetkort och 0,3 procent på kreditkort. EU-länderna kan sätta lägre avgifter om de så önskar.
• Kommersiella kort ska också omfattas av regleringen.
• Detta ska införas inom sex månader.

Om du vill läsa mer:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=157521&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=87902