Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fortsatt högtryck i svensk e-handel – 15 procent tillväxt under andra kvartalet 2014

Den svenska detaljhandelns försäljning på internet fortsätter att utvecklas mycket starkt. Under andra kvartalet 2014 ökade försäljningen med 15 procent. Samtidigt möter svenska detaljhandelsföretag, inte minst inom kläder och skor, allt hårdare konkurrens från utländska sajter. Det framgår av e-barometern för andra kvartalet 2014 som ges ut av PostNord i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research.

Flera branscher visade på stark tillväxt på internet under andra kvartalet och återigen hade barnartiklar/leksaker och bygghandeln starkast tillväxttal. Barnartiklar och leksaker, en bransch där nästan 20 procent av all försäljning redan sker på internet, växte med hela 38 procent under kvartalet. Bygghandeln växte med 28 procent.

- Leksakshandeln fortsätter att gå som tåget på nätet. Allt fler inser smidigheten att handla leksaker och barnartiklar på nätet. Stressade föräldrar behöver inte åka till en stormarknad och passa öppettider utan kan i lugn och ro handla hemifrån och snabbt få varan levererad i sin brevlåda eller till ett postombud som ofta ligger i samma butik som man ändå handlar mat ifrån, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Av de största branscherna på internet går det fortsatt bäst för hemelektronik vars försäljning ökade på internet med 13 procent. Däremot mattas tillväxten fortsatt av när det gäller svenska företags försäljning av kläder och skor på nätet. Försäljningen ökade med två procent under kvartalet, vilket är den lägsta tillväxttakt sedan branscher började särredovisas i e-barometern 2011.

- Utländska e-handelsföretag som Zalando, Amazon, Asos och Alibaba är idag starka varumärken för många svenska konsumenter. Många tycker det är lika enkelt och tryggt att handla på dessa sajter som i svenska butiker. Leveranserna är snabba och även retur- och reklamationshantering fungerar smidigt. Konkurrensen blir därmed allt tuffare för svenska detaljister inte minst för de som säljer kläder. Drygt var fjärde försändelse som e-handlades under andra kvartalet levererades från utlandet, säger Arne Andersson.

Drygt var tredje e-handelskonsument anger att de handlade varor från utländska sajter under kvartalet. Av dessa anger 32 procent att det e-handlat kläder/skor, 17 procent att de e-handlat böcker eller andra medieprodukter och lika stor andel e-handlade hemelektronik från utländska sajter. De länder som dominerar är Storbritannien, USA, Tyskland och Kina.

- Samtidigt framgår av PostNords rapport E-handeln i Norden Q2 2014 att konsumenter i Norge, Finland och Danmark i ännu högre utsträckning än i Sverige handlar från utländska sajter och att de gärna e-handlar från Sverige. Här finns fortsatt stor potential för svenska detaljister, säger Arne Andersson.