Skip to main content

Nyhetsarkiv

En av tio har råkat ta en springnota

När svensken går på restaurang är de flesta skötsamma när det rör sig om betalningen. Men några av svenskarna medger ändå att de någon gång har glömt bort att göra rätt för sig. I en nyligen genomförd undersökning från Point svarar nämligen 7,8 procent att de någon gång har glömt att betala en nota.

30 - 44-åringarna har störst benägenhet att glömma (12 procent) medan pensionärer och de som är 65 år eller äldre nästan aldrig har glömt (3,8 respektive 4,1 procent) att ta upp kortet och betala för maten. I undersökningen har även deltagarna fått svara på hur de delar upp betalningen vänner och bekanta emellan. Det visar sig att det är vanligast att var och en betalar för sig eller att notan delas upp i lika stora delar. 49,5 procent av alla svenskar svarar att de oftast betalar på dessa vis. Endast 8,4 procent säger att det vanligtvis är en person som betalar för alla i sällskapet.

Det är Point som passat på att fråga svenskarna om de någon gång har glömt att betala en nota. Ordning och reda med löning på fredag verkar gälla för café- och restaurangpersonalen, men inte riktigt för alla. 7,8 procent av alla tillfrågade restaurangbesökare medger i undersökningen att de någon gång har glömt bort att slanta upp för sig på krogen. För de restaurangsällskap som kommer ihåg att betala på krogen är det vanligaste sättet att betala att dela upp notan vänner och familj emellan. 24 procent av alla restaurangbesökare säger att de räknar ut exakt vad var och en ska betala och 25,5 svarar att de delar notan i ett antal lika stora delar. Endast 8,4 procent uppger att det vanligtvis brukar vara en person som står för hela kalaset.

Även om det är ovanligt att glömma att betala notan visar undersökningen att det skiljer sig en del bland åldrarna. Slarvigast är 30-44-åringarna, tätt följd av 18-29 åringarna. I det åldersspannet är det drygt en av tio (12 respektive 11,9 procent) som svarar att de någon gång har glömt att betala. Mest ordningsamma är de som är 65 år eller äldre, där är det endast 4,1 procent som medger att de någon gång har glömt betalningen. Sysselsättning påverkar också om man har glömt en nota eller inte.13,5 procent av de som studerar eller är arbetslösa uppger att de någon gång har glömt att göra rätt för sig medan det endast är 3,8 procent av pensionärerna som svarar ja på samma fråga.

När det rör sig om hur själva betalningen av notan ska ske vänner och familj emellan förespråkar en majoritet av svenskarna rättvisa i restaurangsällskapet. Men det skiljer sig en hel del beroende på ålder, var man är bosatt i landet och hushållsinkomst. Bland 18-29-åringarna är det vanligaste sättet att betala notan att räkna ut exakt vad var och en ska betala (33,8 procent). Bland de som var 65 år eller äldre svarar endast 13,8 procent att de brukar dela upp betalningen utifrån samma principer. I Stockholm anser största delen (34,3 procent) av de tillfrågade att notan ska delas i lika stora delar. Men i Dalarna och Gävleborgs län är det betydligt färre (14,3 procent) som tycker samma sak. Av de hushåll med en årsinkomst på 750 000 eller mer, svarar 45 procent att de delar upp notan i lika stora delar. I hushåll med en inkomst på 250 000 eller mindre är det vanligare (23,3 procent) att man räknar ut vad var och en ska betala och endast 11,9 procent svarar att de delar notan rakt av.

– Jag förstår att så många väljer att dela upp notan eller dela den rakt av, säger Jonas Rörsgård, vd för Point. Det är så pass enkelt att dela upp beloppet i kortterminalen och då kan också var och en bestämma själv hur mycket den vill dricksa. Däremot förvånade det mig lite att så pass många glömt att betala en nota någon gång. Potentiellt borde detta innebära att en normalstor restaurang går miste om några betalningar per kväll. Jag förstår att alla vill göra rätt för sig men att glömma en nota måste ändå vara rätt svårt. Undersökningen visar ju också att en del uppenbarligen har lättare att komma ihåg detta än andra.

Undersökningen utfördes av iNFACT i januari 2014. 1059 personer har telefonintervjuats.