Skip to main content

Nyhetsarkiv

Mor- och farföräldrar ger dyrast ettårspresenter

En ny undersökning från leksakstillverkaren Mattel visar att mor- och farföräldrar, och i synnerhet morföräldrar, ger de dyraste presenterna till ettåringen. Förvånande? Inte alls, säger experten.

Barn som fyller ett år blir ofta överösta med presenter. I en ny undersökning om barns ettårsdag, som utförts av YouGov på uppdrag av Mattel, framgår det vem som köper dyrast presenter till familjens minsting. 48 procent av föräldrarna som deltog i undersökningen svarade att mor- och farföräldrarna gav de dyraste ettårspresenterna. 42 procent av föräldrarna svarade att det var de själva som lagt ner mest pengar på presenter.

Det är framförallt morföräldrarna som lägger ner mycket pengar på presenter. Enligt undersökningen var det i 27 procent av fallen morföräldrarna som köpte de dyraste presenterna. I 21 procent av fallen var det farföräldrarna. Att det är skillnad mellan mor- och farföräldrar kan tyckas förvånande, men enligt Maria Farm, legitimerad psykolog, KBT-terapeut och författare, är detta inte en ny företeelse. Anledningen är att mamman traditionellt sett har bättre kontakt med sina egna föräldrar.

– Mamman är i princip alltid den som först är hemma med barnet. Hon pratar också ofta om både graviditet, förlossning och den första tiden med barnet med sina egna föräldrar. Det här gör att morföräldrarna tidigare än farföräldrarna etablerar en relation till barnbarnet och har tankar om vad han eller hon kan vilja ha eller roas av. Därmed är morföräldrarna även mer benägna att ge dyra presenter, säger Maria Farm.

Vilken sorts presenter brukar man då köpa till ettåringar? I Mattels undersökning svarar föräldrarna att 64 procent av presenterna till deras ettåring hade fokus på inlärning.

Det är något som Mathilde Pelle Meiborg på Mattel gläds av att höra. Hon betonar hur viktigt det är att välja rätt leksaker till ettåringen så att han eller hon får ut så mycket som möjligt av sina presenter.

– Det är viktigt att välja leksaker som är anpassade efter ettåringens specifika behov. Vi lägger därför ner stora resurser på att forska om barns reaktioner och lekbeteenden till exempel när vi utvecklar våra Fisher-Price-leksaker, säger Mathilde.

Resultat från undersökningen: Så här mycket lägger vi på barnens ettårspresenter:

  • 37 procent av föräldrarna i åldern 20 till 35 år säger att det är de själva som lägger ner mest pengar på ettårspresenter. Bland föräldrarna i åldern 36 till 45 är motsvarande siffra 47 procent.
  • Sammanlagt 48 procent av de tillfrågade föräldrarna uppger att det är mor- och farföräldrarna som köper de dyraste presenterna. I
  • 27 procent av fallen var det morföräldrarna som köpte de dyraste presenterna och i 21 procent av fallen var det farföräldrarna.
  • 44 procent av föräldrarna uppskattade att det sammanlagda värdet av barnets ettårspresenter var 1 501 till 3 000 kronor.

Undersökningen utfördes av analysinstitutet YouGov på uppdrag av Mattel. Totalt inkom 506 internetbaserade enkäter från personer i åldern 20 till 45 år med barn i åldern 1 till 4 år. Undersökningen utfördes den 8 till 14 maj 2014.