Skip to main content

Nyhetsarkiv

Kortavgifterna och restaurangmomsen – två frågor där vi gör skillnad

De senaste veckorna har två stora och mycket viktiga frågor för handeln i allmänhet och servicehandel/fast food i synnerhet, fått en lösning. Först beslutade EU-domstolen att kortavgifterna är konkurrenshämmande och sedan kunde vi dra en lättnades suck när det efter valet stod klart att det inte blir någon höjning av restaurangmomsen. I båda fallen har Svensk Servicehandel & Fast Food varit med och gjort skillnad. Vilket varit möjligt tack vare att våra medlemmar är just – medlemmar.

Det skriver Bengt Hedlund, vd i svensk Servicehandel & Fast Food.

En branschorganisations självklara uppgift är att jobba för att branschen och dess utövare ska få bättre villkor och så bra möjligheter som är rimligt för att kunna driva sina verksamheter. Det var på grund av frågor som orättvisa regler för tobaksförsäljning och öppettider som det hela startade 1908 och det är med frågor av samma karaktär som vi jobbar än idag.

När jag själv kom in i den här branschen för elva år sedan var just kortavgifterna den första stora frågan som jag fick på mitt bord. Handlarna dignade bokstavligt under bördan av de avgifter som bankerna tog ut för att kunderna betalade med kort i butikerna. På den tiden var det fortfarande många som inte tog emot kort just av den anledningen. Många valde också att i sin tur ta ut en avgift av de kunder som betalade med kort.

Lösningen var naturligtvis att förhandla fram ett kortinlösenavtal tillsammans med de andra organisationerna i Butikerna, så att det åtminstone blev en rimlig avgift i förhållande till förutsättningarna. När vi presenterade vårt unika avtal 2005 medförde det att vi ganska snabbt ökade vårt medlemsantal. Man kunde nämligen bara utnyttja det om man var just medlem. Avtalet blev banbrytande och lite längre fram följdes det av liknande upplägg för andra organisationer.

Men problemet med kortavgifterna var inte helt löst för det. Fortfarande är det inte rimligt att handeln ska betala för det som egentligen är en affär mellan konsumenter å ena sidan och banker och kortföretag å andra. Därför har arbetet fortsatt. Dels genom konkreta diskussioner och förhandlingar med berörda parter. Dels genom formella och informella möten med politiker och myndigheter.

En annan fråga som varit "het" de senaste åren är den om restaurangmomsen. Här arbetade vi, tillsammans med andra organisationer, för att få till den sänkning som också genomfördes för snart tre år sedan. En sänkning som haft stor betydelse för branschens möjligheter till lönsamhet och utveckling men också betytt mycket för arbetsmarknadssituationen, framför allt för ungdomar.

Men lugnet varade inte så länge. När partierna började växla upp iför den kommande valrörelsen stod det klart bland annat att socialdemokraterna tänkte höja momsen vid ett eventuellt regeringsskifte. Detta har varit ett stort orosmoment och jag vill påstå att det arbete som bedrivits både från organisationer och kedjor, haft avgörande betydelse för den lyckosamma utgången när det förra veckan stod klart att regeringsförhandlingarna medförde att S fick ge med sig.

Det finns en annan lika stor fråga som inte på något vis är framme vid en lösning, men som är minst lika viktig. Det handlar om OB-tilläggen i handeln och om möjligheten att få ett eget avtal för servicehandeln. I många år har vi upprepat att nuvarande avtal är otidsenligt och att det måste anpassas. "Obekväm arbetstid" existerar inte på samma sätt idag som på 70-talet. Många vill jobba på kvällar och helger, det är inte en påtvingad arbetstid som man måste ha extra ersättning för. Avtalets nuvarande upplägg betyder tyvärr att många handlare antingen får problem med sin lönsamhet, eller att de måste jobba så mycket själva att de drar på sig ohälsa. I värsta fall är det en kombination av båda dessa följder – och ingen av dem leder till bättre förhållanden för de anställda.

Därför är det viktigt och nödvändigt att vi som branschorganisation ges förutsättningar att jobba vidare med såväl detta som exempelvis problematiken kring illegal tobak, spelfrågan, åldersgränser och egenkontroll.

Detta kan vi bara göra om vi har medlemmar som stödjer vårt arbete. Ni som redan är medlemmar gör en viktig insats som i slutänden gagnar er själva. Och ni övriga, åk inte snålskjuts utan bli medlemmar ni också. Ju fler vi är desto starkare blir vi.

BENGT HEDLUND