Skip to main content

Nyhetsarkiv

Mittens rike 2.0 – kommer Kina leda världen mot hållbar tillväxt?

Enligt Världsbanken blev Kina måndagen den 29 september 2014 återigen världens största ekonomi, åtminstone i termer av köpkraftsjusterad (PPP) BNP.
So wo what? tänker ni. "Kina är stort, men fortfarande inte störst, bara för att köpkraften är störst, och vad spelar det förresten överhuvudtaget för roll?".
Allt detta enligt aktuell spaning från United Minds.

Jo, det spelar nämligen roll, och återigen var ordet. Kina har nämligen de facto varit världens största ekonomi under merparten av sin drygt 2000-åriga historia som enat rike, senast under ca 300 år mellan 1500-talet fram till 1800-talet, då västvärldens industriella revolution kombinerat med krigsförluster, förödmjukelse och avskärmning försatte Kina till den globala utvecklingens läktare.

Dagens BNP-delmål markerar en viktig punkt för en nation och kultur som ser sig med långsiktiga ögon ur sin 2000-åriga historia, och som haft tre delmål sedan landet övergick till en öppenhets- och marknadsorienterad reform 1978: Att a) ändra den sociopolitiska ordningen b) accelerera den ekonomiska tillväxten, och sist men kanske inte minst c) att förstärka Kinas geopolitiska ställning och återställa landets stolthet.

Att "Mittens rike" nu bockar av köpkraftsjusterad BNP på listan över bedrifter bör därför ses som ännu ett delmål i landets återtagande av förstaplatsen på den ekonomiska och geopolitiska världskartan, och därmed som en viktig delvinst i återtagandet av den nationella stoltheten och värdigheten som merparten av alla kineser vurmar för.

Nu är Kina alltså återigen på god väg tillbaka, med kinesiska ögon sett. När framtidens historiker kommer titta tillbaka på vår tidsålder kommer sannolikt få trender vara lika iögonfallande som den ekonomiska och sociala utveckling som Kina (och därmed en femtedel av världens befolkning) sett under de senaste dryga 25 åren. Med en stabil BNP-utveckling som snittat på över tio procent årligen över denna period har det "nyöppnade" Kina återigen kommit att ses som en verklig stormakt på världskartan. Men hur kommer detta att prägla den globala ekonomin och påverka oss? Kina är ju redan sedan flera år världens största exportmarknad, råvarukonsument, industrination, stålproducent, kolkonsument, bilförsäljare och det ena med det tredje och hen som inte känt av detta redan har nog ingen känsel alls. Eller så är det precis tvärtom – att Kina först nu på riktigt kommer att inta scenen i det nu så integrerade världssamfundet. We've seen nothing yet.

Ladda ner hela spaningen här:
http://www.primegroup.com/sites/primegroup.com/files/attachment/Spaning_Mittens%20rike%202.0.pdf