Skip to main content

Nyhetsarkiv

Cykelstölderna halverade på tjugo år

Cykelstölderna i landet har ökat det senaste året. Men under de senaste tjugo åren har antalet cykelstölder nära halverats.

– Den långsiktiga trenden är glädjande, men det går att göra mer för att minska antalet stölder. Kommuner och arbetsgivare kan göra mer, och den enskilda cyklisten kan göra livet lite svårare för cykeltjuvar, säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling.

1994 stals 119 802 cyklar i hela landet, under 2013 stals 66 089 cyklar, en minskning med 45 procent, nästan en halvering av cykelstölderna på tjugo år alltså. Under det senaste decenniet, mellan åren 2004-2013 minskade andelen cykelstölder med sju procent i hela landet.

Idag ligger nivåerna under 70 000 anmälda cykelstölder, alltså en halvering sedan 1990-talet. Det har heller inte stulits så få cyklar sedan mätningarna började göras 1975. Det visar en granskning av Brottsförebyggande rådets (Brås) statistik för anmälda cykelstölder i landet som branschorganisationen Svensk Cykling låtit göra.

Klas Elm ser flera orsaker till att cykelstölderna minskat så drastiskt över tid.

– Allt fler cyklar oftare, och cykeln har blivit ett viktigt transportmedel snarare än fritidsnöje. Därmed har vi helt enkelt blivit duktigare på att ta hand om våra cyklar, lärt oss hur man låser fast cyklarna med mer stöldsäkra lås.

Klas Elm tror också att det faktum att många kommuner och arbetsgivare skapar fler och säkrare cykelparkeringar är gynnsamt för utvecklingen.

– Mycket bra har gjorts men det kan göras mycket mer. Malmö Stads satsning på cykelgaraget Bike & Ride vid Centralstationen är föredömligt, och man kan hoppas att fler kommuner följer det goda exemplet.

På senare år ligger siffrorna för cykelstölderna relativt jämnt. Vissa år ökar cykelstölderna i några län och minskar samtidigt i andra län.

Enligt Brå är det nämligen vanligare att cykeln stjäls på allmän plats, snarare än i hemmet. Allra vanligast är cykelstölder i städer med högskola och universitet.

Det finns några viktiga saker att tänka på för cyklister som vill göra livet svårare för cykeltjuvar. Här är checklistan:

1. Lås fast cykeln ordentligt, ramen ska vara fastlåst i cykelstället.
2. Använd ett bra lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen. Fråga din lokala cykelfackhandlare om du är osäker.
3. Lås fast lättstulna delar.
4. Registrera och stöldskyddsmärk cykeln.