Skip to main content

Nyhetsarkiv

Risk för minskad försäljning inom handeln

Höjda skatter, slopade subventioner och avdrag samt eventuellt också krav på högre amorteringar.
- Det är många bitar i regeringens budget som tyvärr påverkar handeln negativt, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna.

Det är ingen glad läsning, den nya regeringens första budget. Sju miljarder i höjda skatter för hushållen, slopande av jobbskatteavdraget, höjda miljöskatter och en ändrad gräns för statlig skatt. Dessutom tre miljarder i slopade avdrag för pensionssparande.

Bengt Hedlund är orolig för hur detta kommer att påverka konsumtionen.

- Även om inte allt införs direkt så skapar det en oro som i sig leder till en allmän åtstramning med mera sparande som följd. Det betyder mindre konsumtion och mindre shopping. Alltså kommer handeln att drabbas.

- I nästa steg betyder det att man måste dra in på personal och med det skapas helt andra problem i samhället. Att man höjer arbetsgivaravgiften för unga gör det hela än värre.