Skip to main content

Nyhetsarkiv

Entrédörren till första jobbet har fått högre tröskel

TjejerOxgrillen

- När det nu står klart att regeringen slopar subventionen på arbetsgivaravgifter för unga kan man inte annat än misströsta. Vi konstaterar att tröskeln för unga människors ingång i arbetslivet har höjts, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna.

Förra veckan stod det klart att regeringen i sin budgetproposition beslutat att ta bort nedsättningen av de sociala avgifterna för unga. Det handlar om totalt nästan 10 miljarder kronor vilket är oroväckande för en stor del av handeln, menar Bengt Hedlund.

- För många mindre butiker hade den möjligheten stor betydelse då den gjorde att de kunde anställa en extra person, en avlastning som de så väl behövde. Samtidigt blev det en bra ingång på arbetsmarknaden för ungdomarna. En klar win-win-situation.

Handeln, restaurang- och besöksnäringen är oftast ungas första jobb. Men eftersom branscherna arbetar med mycket små marginaler är steget att anställa en extra person ofta svårt att ta.

- Vi kan bara beklaga att regeringen valt detta spår. Nu återstår att se om budgeten får gehör i riksdagen, säger Bengt Hedlund och avslutar med ett kreativt förslag.

- Man talar ju om trainee-jobb för unga i vården. Kanske det kunde utökas att omfatta även handeln?