Skip to main content

Nyhetsarkiv

Detta oroar Butikerna i regeringens budget

Höjda skatter, slopade subventioner och avdrag samt eventuellt också krav på högre amorteringar. Dessutom slopande av subventionen på arbetsgivaravgifterna för unga.

- Det är många bitar i regeringens budget som tyvärr påverkar handeln negativt, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna.

Det är ingen glad läsning, den nya regeringens första budget. Sju miljarder i höjda skatter för hushållen, slopande av jobbskatteavdraget, höjda miljöskatter och en ändrad gräns för statlig skatt. Dessutom tre miljarder i slopade avdrag för pensionssparande.

Bengt Hedlund är orolig för hur detta kommer att påverka konsumtionen.

- Även om inte allt införs direkt så skapar det en oro som i sig leder till en allmän åtstramning med mera sparande som följd. Det betyder mindre konsumtion och mindre shopping. Alltså kommer handeln att drabbas.

- I nästa steg betyder det att man måste dra in på personal och med det skapas helt andra problem i samhället. Att man höjer arbetsgivaravgiften för unga gör det hela än värre. Vi konstaterar att entrédörren till första jobbet har fått högre tröskel, säger Bengt Hedlund.

Nedsättningen av de sociala avgifterna för unga handlar om totalt nästan 10 miljarder kronor, vilket är oroväckande för en stor del av handeln.

- För många mindre butiker hade den möjligheten stor betydelse då den gjorde att de kunde anställa en extra person, en avlastning som de så väl behövde. Samtidigt blev det en bra ingång på arbetsmarknaden för ungdomarna. En klar win-win-situation.

Handeln, restaurang- och besöksnäringen är oftast ungas första jobb. Men eftersom branscherna arbetar med mycket små marginaler är steget att anställa en extra person ofta svårt att ta.

- Vi kan bara beklaga att regeringen valt detta spår. Nu återstår att se om budgeten får gehör i riksdagen, säger Bengt Hedlund och avslutar med ett kreativt förslag.

- Man talar ju om trainee-jobb för unga i vården. Kanske det kunde utökas att omfatta även handeln?