Skip to main content

Nyhetsarkiv

Servicehandelns försäljning ökar

Turbutiken

Servicehandelsindex från Svensk Servicehandel & Fast Food visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 1,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Servicehandeln har under de första tre kvartalen ökat försäljningen med 1,6 procent jämfört med samma period föregående år. Uppstickaren detta kvartal är lite oväntat delbranschen Spel & Tobak.

Alla delbranscher i Servicehandelsindex uppvisade försäljningstillväxt under det tredje kvartalet. Café agerar fortsatt draglok åt servicehandeln då försäljningen ökade med hela 5,5 procent. Spel & Tobak är kvartalets uppstickare med den näst starkaste försäljningstillväxten på 2,3 procent. Lägst tillväxt under tredje kvartalet hade Trafikbutikerna och Minilivs. Försäljningen i dessa delbranscher ökade med 0,1 respektive 0,4 procent.

– Servicehandeln visade upp en stabil försäljningstillväxt för andra kvartalet i rad. Tyvärr går försäljningen inte lika starkt i segmenten Trafikbutik och Minilivs. Dessa två segment måste utvecklas för att locka tillbaka konsumenterna, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Framtidstron inom servicehandeln minskade från 36 till 32, vilket innebär en övervikt om 32 procent för optimisterna över pessimisterna. Minskningen i servicehandlarnas framtidstro förklaras av en ökad pessimism bland enskilda näringsidkare. Kedjeaktörernas framtidstro var oförändrad under perioden.

– Den dämpade framtidstron bland servicehandelns enskilda näringsidkare förklaras av det osäkra läget i ekonomin. Regeringens planer på höjd tobaksskatt och minskat konsumtionsutrymme bland hushållen gör att utvecklingen under det kommande halvåret blir svår att bedöma, säger Bengt Hedlund.

Läs hela rapporten:
Servicehandelns_utveckling_Q3_2014.pdf