Skip to main content

Nyhetsarkiv

Kontantfrågan för viktig för att överlåtas åt storbankerna. Björn Eriksson synar krafterna bakom i ny vitbok

Kontanterna håller på att försvinna från samhället i snabb takt. Utvecklingen är inte konsumentdriven utan skyndas fram av storbankerna, och anledningen är rent vinstintresse. Bankernas lobbyarbete har hittills varit effektivt. Många accepterar idag visionen om ett kontantlöst samhälle utan att fundera över konsekvenserna. Det menar Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen, som nyligen lanserat en vitbok där han synar bankernas dolda agenda.

Frågan om kontanternas vara eller inte vara är alltför viktig för att lämnas i storbankernas händer. Det skulle få förödande konsekvenser om kontanterna helt försvann från samhället. Det skulle slå hårt mot redan svaga och utsatta grupper, göra samhället betydligt mer sårbart och ytterligare urholka människors integritet. Stora och viktiga frågor kommer alltså i skymundan i en debatt som alltför länge har styrts av storbankernas intressen, enligt Björn Eriksson.

– Bankernas tystnad är talande. De är privata företag och agerar utifrån att maximera sin vinst, och kortbetalningar är helt enkelt väldigt lönsamma. Korthantering kan bankerna ta betalt för i motsats till kontanthantering som de inte får avgiftsbelägga. Därför vill de inte prata om de konsekvenser ett kontantlöst samhälle för med sig, säger Björn Eriksson.
För att syna spelet bakom utfasningen av kontanterna i samhället har Björn Eriksson tagit fram en vitbok som lanseras idag. Här går han igenom vilka som ligger bakom lobbyarbetet, vilka drivkrafterna är, de argument som används och vilka effekter ett helt kontantlöst samhälle skulle föra med sig.

Tidigare hade Riksbanken ansvaret för kontanthanteringen, men det lyftes bort efter ett avregleringsbeslut 2005. Sedan dess har ingen offentlig myndighet haft detta ansvar, något som har spelat frågan rätt i händerna på storbankerna. Lämpligheten i detta utreddes av den förra regeringen som lade fram ett betänkande i september. Men utredningen undersökte bara ansvaret för själva kontanthanteringskedjan och missade den viktigaste aspekten: att säkra tillgången till kontanter i samhället så länge människor efterfrågar dem och samhället är beroende av dem.

– Det är anmärkningsvärt att våra folkvalda har lämnat en så komplex fråga helt i händerna på privata aktörer. Nu måste frågan åter upp på bordet. Per Bolund har som ny i rollen som finansmarknads- och konsumentminister nu chansen att göra om och göra rätt, säger Björn Eriksson.

– Jag uppmanar Per Bolund att han snarast tillsätter en kompletterande utredning där detta medborgerliga perspektiv finns med. Lämpligt vore att samtidigt utreda möjligheten att lagstifta om att banker ska vara skyldiga att hantera sedlar och mynt för att beviljas oktroj. På så sätt skulle frågan om bankernas samhällsansvar tydliggöras, säger Björn Eriksson.

Här kan du läsa hela "boken":

pdfKorten_På_Bordet.pdf