Skip to main content

Nyhetsarkiv

Myndigheter samverkar för att stoppa illegal tobak

I dag, den 19 november, arrangerar Länsstyrelsen i Stockholm konferensen "Tobakstillsyn i samverkan", om hur myndigheter kan skapa en bättre kontroll mot illegal tobaksförsäljning. 

Konferensen vänder sig till poliser, åklagare, tulltjänstemän och skatte- eller tobakshandläggare.

– Ofta ligger en organiserad brottslighet bakom handel med illegal tobak och inkomsterna finansierar annan kriminalitet, säger Suzanne Bengtsson, länssamordnare för tobakstillsyn på Länsstyrelsen.

Att på olika sätt föra in tobak i landet utan att betala skatt är en lukrativ bransch. Ofta är det organiserad brottslighet som står bakom, som sedan använder inkomsterna för annan illegal verksamhet.

Straffen för tobaksbrott är låga om man jämför med annan grov brottslighet. Staten förlorar miljarder i skatteintäkter och de som säljer lagliga produkter blir utkonkurrerade.

– Kostar ett cigarettpaket under 40 kronor kan man misstänka att det är olagligt. De som säljer smuggeltobak är inte heller så noga med att kontrollera köparens ålder, säger Suzanne Bengtsson.

Rökning är den ojämförligt största förebyggbara orsaken till för tidig död i Sverige. Cirka 12 000 personer dör varje år i Sverige till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Den olagliga tobaken säljs till ett lågt pris och attraherar därför de som har ont om pengar, både ungdomar och vuxna.

– Vi vet att de som har låg utbildning och dålig ekonomi röker mer än andra och drabbas därmed av rökningens skadeverkningar, säger Suzanne Bengtsson.

Utgångspunkten för konferensen är skriften "Tobak – myndigheter, verktyg och befogenheter" som sammanställts av ett tiotal myndigheter med uppdrag och möjligheter när det gäller att utöva tillsyn och kontroll av tobak.

– Myndigheterna kan bli bättre genom att samverka mer. Och alla som använder tobak kan hjälpa till att minska den illegala handeln genom att köpa sin tobak av seriösa handlare, säger Suzanne Bengtsson.

Konferensen "Tobakstillsyn i samverkan" pågår hela dagen i Polishuset. Programmet innehåller föreläsningar av representanter från Tullverket, Skatteverket, Läkemedelsverket, Polismyndigheten i Stockholm, Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen och Stockholms kommun.

Ladda ner skriften "Tobak – myndigheter, verktyg och befogenheter":

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/april/myndighetssamverkan-for-effektivare-tillsyn-pa-tobaksomradet/