Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sverige och övriga leksaksvärlden – likheter och olikheter i e-handel

Branschtidningen Leksaksrevyn är medlem i International Toy Magazines Association, ITMA, en internationell organisation för branschtidningar inom leksaker. Här får vi nu ta del av en internationell jämförelse av utvecklingen inom e-handeln.

Hur ser e-handelsförsäljningen ut i leksaksbranschen och vad tror du om framtiden?

Belgien: E-handelsförsäljningen kom igång lite senare här än i exempelvis Nederländerna, men idag har de flesta återförsäljarna sin egen e-shop. Det är fortfarande relativt nytt och har en stor potential att växa. Vilket den gör.
Spanien: I Spanien säljs endast tre procent av leksakerna online. Det betyder inte att det är obetydligt, från 2000 till 2011 ökade försäljningen med 58 procent. 64 procent av föräldrarna anger att de sökt information på nätet innan köp. Försäljningen via nätet förväntas ha en konstant tillväxt.
USA: E-handen har påverkat leksaksindustrin enormt i USA. Det blir färre och färre återförsäljare. Onlineförsäljningen, speciellt Amazon, erbjuder låga priser och handla bekvämt hemifrån. Butikerna kämpar mot showroom-fenomenet, kunden tittar i butik och köper sen billigt online. E-handel visar inga tecken på att sakta in. Butikerna jobbar på att erbjuda unika tjänster och en produktmix som attraherar kundernas.
England: I Storbritannien har e-handeln tagit en stor andel och påverkat butiksledet kraftigt. Om de oberoende handlarna inte har en egen websida har de väldigt svårt att konkurrera. E-handel har tagit marknadsandelar varje år och står nu för 30 procent av leksakförsäljningen.
Nederländerna: E-handel har blivit en viktig del av handeln i Holland och den växer med dubbla siffror varje år. För den yngre generationen har det blivit en vana att handla online, så varje år blir det fler unga som handlar online och de fortsätter, det är därför det växer så fort.
Norge: I Norge är priserna så låga att e-handlarna har svårt att konkurrera. Fraktkostnaderna är mycket höga. Eftersom norska befolkningen blivit digitaliserad de senaste fem åren behöver vi planera för en kombination av fysiska och online-butiker. Självklart med samma ägare och ledning så att kontrollen av leksaksdistributionen stannar i "familjen".
Tyskland: E-handel är mest ett problem för små och mellanstora återförsäljare, vilket vi fortfarande har många i Tyskland. Dynamiska och engagerade återförsäljare har för länge sen sett till att ha en onlinebutik vid sidan om den fysiska butiken. Online är, enligt Amazon, den farligaste konkurrenten.
Sverige: E-handelsförsäljningen på leksaker hade 14,6 procent marknadsandel 2013 enligt Gfk. De senaste två åren har e-handeln växt mycket snabbt men per 30 juni i år ser vi en avmattning av tillväxttakten. Intressant är att se att en aktör som endast haft e-handel nu startat fysisk butik. För att lyckas framöver tror jag att man behöver finnas på båda plattformarna för att bli framgångsrik.

Maria Molin, svenska undersökningsföretaget Gfk, apropå e-handeln och framtiden:

- Min spontana känsla är att leksakshandeln är förhållandevis duktig på att anpassa sig efter rådande efterfrågan. Exempelvis så har många kedjor har utvecklat fina och väl fungerande hemsidor. Vi må ha en förflyttning i beteendet vid köp av leksaker men den stora "risken" för leksaksbranschen tror jag snarare är den ökade försäljningen av alternativa "leksaker" såsom ipads och andra produkter, som alltså inte räknas till klassiska leksaker. Detta grundat på att vi sett en kraftig ökning i e-handeln de senaste åren.

- Jag tror inte att vi kommer se en lika kraftig e-handelsökning som vi haft de senaste åren. Men den kommer inte heller att minska drastiskt, utan snarare mattas av tack vare ny "stabilitet" mellan köp via nätet, respektive i fysisk butik. Den stora utmaningen för leksakshandeln är förstås att fortsätta utveckla attraktiva "klassiska leksaker" som står sig i konkurrensen. Sannolikt påverkar digitala spel på nätet också hur man köper leksaker idag.