Skip to main content

Nyhetsarkiv

Lekia och Babyproffsen i nytt strategiskt samarbete

Från och med årsskiftet inleder Lekia och Babyproffsen ett strategiskt samarbete på olika områden. Kedjorna kommer först och främst att samarbeta kring inköp och varuförsörjning.

- Vi delar upp inköpsarbetet där Babyproffsen tar hand om babyprodukter och Lekia sköter leksakssidan för samtliga butiker i samarbetet, säger Magnus Berthling, styrelseordförande i Lekia. Vidare blir det möjligt för större butiker att arbeta med båda koncepten och dubbelprofileras som Lekia- och Babyproffsbutik om det finns rätt lokaliteter och tillräckliga marknadsförutsättningar.

Samarbetet blir en win-win situation för båda kedjorna.

- Vi räknar med att ett antal Lekiabutiker kommer att bli Babyproffs-profilerade vilket stärker vår marknadsbearbetning, säger Reine Johansson, vd för Babyproffs-kedjan. Ökade volymer gör också att vi kan bygga ut vårt egenimporterade sortiment och utveckla fler egna varumärken.

Samarbetet mellan Lekia och Babyproffsen kommer framöver att utökas på flera områden, bland annat IT och marknadsföring.

- Både leksaker och babyprodukter är ganska begränsade marknader som just nu utsätts för ny och allt tuffare konkurrens. Det är viktigt att utnyttja alla de synergier och skalfördelar som går att skapa. Denna typ av samarbetslösningar är helt nödvändiga om den specialiserade fackhandeln ska kunna överleva och stärka sin konkurrenskraft framöver, säger Magnus Berthling som inte utesluter fler liknande strukturgrepp framöver.

Lekia är Sveriges ledande leksakskedja med fler än 100 fristående leksakshandlare från Ystad i söder till Kiruna i norr. Man samarbetar för att skapa trivsamma butiker med personlig service och ett noga utvalt sortiment av säkra, roande och lärande leksaker.

Babyproffsen AB grundades 1991 och är Sveriges ledande babykedja med 50 butiker över hela landet. Samtliga butiker är enskilt ägda och drivna. Logistikcentret finns i Anderstorp och huvudkontoret i Karlstad.