Skip to main content

Nyhetsarkiv

Vi står upp för en schyst bransch!

Från och med i år måste nya medlemmar i Svensk Servicehandel & Fast Food skriva under en branschpolicy när de ansöker om medlemskap.
- Det är önskemål från medlemmarna, från dem som upplever att de utsätts för illojal konkurrens. Därför tar vi ett enat grepp för en schyst bransch, säger vd Bengt Hedlund.

Det som blivande medlemmar nu ska intyga att man lever upp till, anses förhoppningsvis som en självklarhet för de allra flesta. Men tyvärr förekommer det försäljning av illegal tobak och spel liksom det ibland brister i ålderskontroller och efterföljnad av regler för livsmedelshantering.

- Andra problem är att man inte betalar moms, andra skatter och lagstadgade arbetsgivaravgifter, säger Bengt Hedlund och berättar att beslutet om att börja med intygande av branschpolicyn kommer från en grupp medlemmar som arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen.

- Framtidsgruppen som den kallas, anser att den illojala konkurrensen är ett problem och att vår organisation måste lägga ribban på ett tydligare sätt. Exakt hur många som underlåter att följa olika regler vet vi naturligtvis inte. Men det känns helt rätt att göra den här markeringen eftersom det gynnar våra medlemmar.

Alla som ansöker om medlemskap från och med nu får alltså skriva under att man följer punkterna nedan. Från och med nästa år måste även befintliga medlemmar, i samband med årsfaktureringen, göra samma sak. Så här ser branschpolicyn ut:

Som medlem i Svensk Servicehandel & Fast Food intygar jag att:

• jag betalar moms, skatt och arbetsgivaravgifter enligt gällande lagstiftning
• jag säljer endast tillåtna varor
• jag utför ålderskontroller vid försäljning av tobak, spel och folköl
• jag säljer inte illegalt spel eller illegal tobak
• jag säljer livsmedel med riktig produktmärkning
• jag följer lagstadgade regler kring egenkontroll och hygien

- Vi arbetar kontinuerligt med frågorna. Bland annat genom att ta fram utbildningar och egenkontrollprogram, informera om gällande bestämmelser och initiera och delta i olika forum om illegal tobaksförsäljning och problemen kring densamma, säger Bengt Hedlund som menar att det är viktigt att visa att man jobbar för seriös handel och att man ställer krav på sina medlemmar.

- Det ska ge status och stolthet att vara med i Svensk Servicehandel & Fast Food