Skip to main content

Nyhetsarkiv

Senaste nytt om bluffakturor, bedrägerier och butiksrån

MatsPålsson3CH

Vår säkerhetschef Niklas Sundin redogör har sammanställt en rapport som kommer att beröra två typer av bedrägeri; bluffakturor och bedrägeri med hjälp av internet. Underlaget kommer från Brottsförebyggandet rådets (BRÅ) preliminära statistik för 2014 som släpptes i mitten av januari.


Sett till det som vi kallar bluffakturor så fortsatte antalet anmälningar att minska även under 2014. En trolig orsak till denna minskning kan vara den uppmärksamhet brottstypen fått både i massmedia och rättsligt. De senare åren har ett antal fall med bluffakturor provats rättsligt med fällande domar som följd. Detta är en avskräckande effekt och har säkert påverkat att antalet bluffakturor minskat över hela landet.

Vi tar och bryter upp statistiken om bluffakturorna. Istället för att titta på utvecklingen över landet tittar vi utvecklingen på länsnivå. Då ser det inte lika positiv ut längre. Det visar sig då att det är fyra län som står för hela minskningen (Skåne, Blekinge, Halland och Stockholms län). I alla andra län ökat antalet anmälda bluffakturor.

Dock har inte antalet bedrägerier över internet minskat på samma vis som bluffakturorna. Under 2014 anmäldes det nästan dubbelt så många bedrägerier över internet som det anmäldes bluffakturor. Glädjande är dock att vi kunde se en tendens till minskning under 2014 jämfört med 2013 men det är förtidigt att säga om det är början på ett trendbrott.

Om man i stället tittar på utvecklingen i Västra Götalands, Örebros län och Östergötland är inte bluffakturor ett avtagande problem och en fråga som är berättigad är om de fällande domarna har haft en avskräckande effekt eller bara flyttat på problemet?

Fortfarande för många butiksrån
Antalet butiksrån sjönk under 2014 i jämförelse med 2013 och hamnade på en av de lägsta noteringarna under hela 2000- talet. Detta är givetvis mycket positivt. Dock begås det fortfarande många butiksrån. Begreppet att det varje dag rånas minst två butiker i Sverige tyvärr gäller fortfarande. Merparten av butiksrånen sker under kvällstid och under de mörka årstiderna.

Räknat per antal butiksrån så är butiksrån till stor del ett storstadsproblem, merparten av de butiksrånen som begås i Sverige begås i större städer. Enligt BRÅ minskade butiksrånen kraftigt i både Malmö och Göteborg medan vi kan se en ökning i Stockholm.

Det finns även statistik som talar för att det oftast är livsmedelsbutiker som drabbas av butiksrån och att bytet är kontanter i vart tredje rån. I övriga fall har bytet antingen varit varor eller en kombination av varor och kontanter. Det finns även uppgifter som talar för att det blivit vanligare med så kallade motvärnsrån. Motvärnsrån är även en typ av rån där våldsanvändning är betydligt vanligare än i traditionella kassarån. Det finns siffror som talar för att risken är dubbelt så stor att utsättas för våld vid ett motvärnsrån än vid ett kassarån. Därför är det farligt att bara fokusera på att skydda sina kontanter då merparten av butiksrånen inte är riktade enbart mot kontanterna. Att skydda personal mot ett motvärnsrån kräver till viss del en helt annan strategi än att skydda personalen mot ett kassarån.

Stöder och snatterier
Antalet anmälda stölder och snatteriet fortsatte att minska även under 2014. Stölder och snatterier i butiker är en typ av brott där mörkertalet är stort. Så om antalet brott minskar är därför svårt att säga utifrån denna statistik.

Ser vi till restauranger och kaféer ser vi även här en minskning av de anmälda stölderna. Hur stort mörkertalet är för stölder på restauranger och kaféer saknas det uppgifter om vid skrivandets stund.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram att statistiken från BRÅ bygger på antalet anmälda brott. Detta gör att det alltid finns ett mörkertal , en del brott som aldrig anmäls. Hur stor andel som är ett mörkertal varierar kraftigt mellan de olika brottstyperna.

NIKLAS SUNDIN
Säkerhetschef, Butikerna