Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fler handlar leksaker och marknaden ökar

Färska siffror från undersökningsföretaget Gfk bekräftar det som Leksaksbranschens egen rundfrågning i butiksledet säger. Nämligen att omsättningen har ökat under 2014. Plus 3,7 procent enligt Gfk som också meddelar att fler hushåll köpte leksaker under 2014 jämfört med året innan. Vi ser också att övrig handel har tappat något i förhållande till fackhandel med flera och att den höga ökningstakten på internets andelar trappats av.

Leksaksmarknaden har enligt Gfk ökat med 3,7 procent i värde under 2014, jämfört med året innan. Hushållen spenderar totalt sett något mindre pengar på leksaker, vilket vägs upp av att väsentligt fler hushåll handlar leksaker.

Närmare 1,8 miljoner hushåll köpte leksaker minst en gång under 2014, vilket är en
markant ökning från året innan (1,7 miljoner hushåll). Hushållen handlar lika ofta som året innan, och de handlar färre men istället dyrare leksaker. Detta medför att snittkvittot inte påverkas, utan är detsamma som 2013.

Under 2014 skedde förhållandevis små förändringar i värdeandelsutvecklingen jämfört med året innan. Övrig handel tappar något till förmån för fackhandeln, dagligvaruhandeln/varuhus och internet/postorder. Internet/postorder är den kanal som ökar mest, vilket beror på att alltfler hushåll valt denna inköpskanal och att hushållen lagt lite mer pengar per inköpstillfälle.

Åldersgruppen 6-8 år har under flera år ökat sina andelar i värde på leksaksmarknaden, men 2014 bröts denna trend. Istället är det grupperna 3-5 år samt 9-11 år som ökat andelarna i värde. Framför allt har inköp till barn 12+ och familjeinköpen minskat.

- Det är glädjande att försäljningen av klassiska leksaker återigen har vänt uppåt efter två år med negativ utveckling, säger Lena Hedö på Leksaksbranschen.