Skip to main content

Nyhetsarkiv

Butiksrånen minskade under 2014

Anmälda butiksrån har under 2014 minskat med 6 procent från 818 till 772. Detta i jämförelse med året innan. De flesta rånen sker under årets mörka timmar. Butikernas säkerhetschef Niklas Sundin sammanfattar statistiken:

Tittar man på samtliga allmänna rån ingår förutom butiksrån även värdetransportrån, personrån, bankrån med mera. Tillägas kan att när det gäller personrån så är mörkertalet stort. Det talas om att endast vart annat personrån polisanmäls och det ska ställas i paritet med att de flesta rån som anmäls är personrån

Antalet anmälda stölder och snatterier ligger stilla. Enligt statistiken har det sedan år 2000 aldrig stulits så lite i butikerna som det gör idag.

Stöldkurvan för 2013 och 2014 har följt varandra rätt bra under året. Stölder och snatterier är en typ av brått där anmälningsviljan tenderar att vara låg. Sedan sommaren har det anmälts färre stölder i år än de två föregående åren. Dock visar statistiken en ökande trend under hösten.

Det finns statistik också för anmälda bedrägerier. Det är svårt att utläsa om bedrägerier via internet kommer att fortsätta att öka eller om vi ser ett trendbrott. När det gäller anmälda bluffakturor så fortsätter den nedåtgående trenden. Det kan tolkas som en kvittens på att krafttag och punktmarkeringar mot kriminella aktiviteter har en positiv inverkan.

Den mest råndrabbade branschen är dagligvaruhandeln. Där begås 41 procent av alla butiksrån. I statistiken ser man rubriken "Övrigt" på andra plats (23%). Där ingår bland annat leksaker. Vidare i tabellen ligger kiosk (7%), apotek (7%), bensinstation 7%), guldsmed (6%), servicebutik (5%), tobak/spel (4%) och videobutik (2%). Rånbytet är till största delen kontanter.

Sammanfattning rånstatistik 2014:
• Från 2013 minskade butiksrånen med 5%
• Rån med skjutvapen minskade från 2013 med 21%
• Under 2014 var det 52 kommuner som inte rapporterade några butiksrån
• Livsmedelsbranschen är den mest drabbade branschen gällande butiksrån
• Rån mot guldsmeder minskade med 40% från 2013
• Kontanter eller en kombination varor kontanter var bytet vid 41% av butiksrånen.
• Det kan ses en ökning av motvärnsrånen. Detta ökar risken för fysiskt våld. I 23 % av rånen där varor var bytet drabbades personer för fysisktvåld
• Merparten av butiksrån sker på kvällar (1600-2100).
• De tre storstadslänen står för 60% av butiksrånen. Vilket är en minskning sedan 2013 (70% 2013).
• Butiksrånen i Skåne minskade med 30%