Skip to main content

Nyhetsarkiv

Folkhälsoministern trampar snett när han vill minska rökningen

Cigaretter 450

Förra veckan förklarade folkhälsominister Gabriel Wikström på DN Debatt att regeringens mål är ett Rökfritt Sverige 2025. Som en del i detta har man tillsatt en utredare som ska undersöka en rad åtgärder – den mest extrema neutrala paket, där varumärken på paketen helt tas bort.
Det är en mycket olycklig väg att gå, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food som därefter fick ge följande replik:

"Det finns inget annat exempel i samhället där det fungerar att gömma en vara. Det kan istället få motsatt effekt så att efterfrågan ökar. Australien är i dagsläget det enda landet i världen där neutrala paket har införts. Ett av de mest ödesdigra resultaten är effekten på den illegala tobaken. Smugglade cigaretter med varumärken har ökat med mer än 150 procent sedan 2012. Detta slår naturligtvis också hårt mot servicehandlarna, men även mot samhället i stort. I en rapport från 2013 beskriver mer än två tredjedelar av de mindre servicehandlarna och butiksägarna i Australien att neutrala paket påverkat omsättningen negativt. Således riskerar förslaget att slå undan benen för servicehandeln.

Ett av huvudargumenten för att begränsa rätten att nyttja varumärken är de folkhälsovinster som förväntas komma med förslaget. Problemet är bara att vi ännu inte sett några folkhälsovinster till följd av att man infört neutrala paket. Australien införde s.k. plain packaging 2012 och enligt KPMG röks det idag lika mycket som tidigare. Däremot ser handlarna en trend där konsumenterna köper billigare lågpriscigaretter. Något som slår hårt mot servicehandlarnas marginaler samtidigt som rökningens negativa effekter består.

Mot denna bakgrund, uteblivna folkhälsovinster och ökad illegal handel med cigaretter, menar vi att de enda vinnarna på ett sådant förslag är den organiserade brottsligheten. Samtidigt blir seriösa servicehandlare lidande när försäljningen flyttas ut till illegala kanaler.

Det är också viktigt att komma ihåg att det är i sociala sammanhang människor börjar använda tobak. Tobakskunden i butiken är redan rökare eller snusare och huvudsyftet med att besöka butiken är att köpa tobak. Väl i butiken sker ofta spontanköp i samband med tobaksköpet – till exempel ett tuggummi eller en läsk. Om tobaksförsäljningen flyttar ut till illegala kanaler förlorar handlarna också dessa extraköp vilket pressar marginalerna ytterligare för handlarna. Utan att för den skull leda till några folkhälsovinster."