Skip to main content

Nyhetsarkiv

Handeln lär sig släcka bränder

Varje timme utbryter en brand på en svensk arbetsplats. Motsvarande siffra för handeln är en om dagen. Nu har Handelns arbetsmiljökommitté*, Prevent och Brandskyddsföreningen tagit fram den kostnadsfria webbutbildningen Brandsäkerhet för alla anställda. Den finns tillgänglig på www.prevent.se/brandihandeln

– En brand kan få väldigt svåra konsekvenser, framför allt för liv och hälsa. Men även materiellt kan bränder slå hårt genom brand-, rök- och vattenskador. Lokalerna kanske måste renoveras och du kanske behöver stänga en tid, säger Johan Bark, arbetsmiljörådgivare på Svensk Handel och ordförande i Handelns arbetsmiljökommitté, HAK.

Han menar att det finns många fördelar med att personalen vet hur man förebygger och i värsta fall kan släcka en brand som är i sin linda.

– Det finns exempel på lokaler som brunnit ned där det kunde ha förhindrats och även en mindre brand kan leda till betydande rökskador, säger Johan Bark.

För att alla anställda inom handeln ska vara förberedda och klara av att agera på ett verkningsfullt sätt har Handelns arbetsmiljökommitté*, Prevent och Brandskyddsföreningen tagit fram webbutbildningen Brandsäkerhet för alla anställda som lanseras i dag. Senare i år kommer även en webbutbildning för föreståndare som hanterar brandfarlig vara på sin arbetsplats.

Webbutbildningen är kostnadsfri och tar 40 minuter att gå igenom. Med i paketet finns också en fristående repetitionsdel som beräknas ta cirka 15 minuter. Syftet med utbildningen är att de anställda ska få nya kunskaper om brandsäkerhet som de kan använda i praktiken. Utbildningen kan göras antingen på dator eller surfplatta.

– Det är bra att vi hittat nya sätt att utbilda i brandsäkerhet. Förr kom brandmästaren var tionde år och hade en genomgång, och sedan fick deltagarna gå ut och släcka en brand. Inget fel i det, men nu har vi en utbildning som är tillgänglig hela tiden, säger Jouni Ketola, ombudsman på Unionen.

De som genomgått brandsäkerhetsutbildningen ska bland annat känna till

• hur brand uppstår och vad som händer under brandförloppet
• vilka de vanligaste brandriskerna är inom handeln är och hur man förebygger dem
• vilket brandskydd som finns
• vilken släckutrustning som finns och hur den fungerar
• hur en utrymning går till
• hur man kan agera om det börjar brinna.

– Utbildningen är lätt att ta till sig bland annat tack vare många instruerande filmer. Jag kommer förstås att rekommendera alla mina medlemmar att gå den. Det är väl investerade 40 minuter, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund.
Inom handeln är det 500 000 anställda som berörs.
Webbutbildningen finns tillgänglig för alla på www.prevent.se/brandihandeln

*I Handelns arbetsmiljökommitté ingår Svensk Handel, Unionen, Handelsanställdas förbund, Arbetsgivarföreningen KFO.