Skip to main content

Nyhetsarkiv

Många känner till att vi ska få nya sedlar och mynt men inte riktigt när

Under hösten börjar det stora sedel- och myntutbytet. Många bank- och handelsanställda känner till att sedlarna och mynten ska bytas ut, men betydligt färre har koll på de datum som gäller. Det står klart sedan Riksbanken genomfört en undersökning.

Riksbanken har nyligen gjort en undersökning/nollmätning mot allmänhet och bank- och handelsanställda. Nollmätningen ska ligga till grund för de löpande undersökningarna man sedan genomför under hela kampanjen.

Över 90 procent bland de bankanställda och cirka 80 procent av allmänheten och handelsanställda känner till att Sveriges ska få nya sedlar och mynt. Däremot är det färre som vet vilka datum som gäller för sedel- och myntutbytet.

Kunskapen om att 20-, 50-, 200- och 1000-kronorssedlarna kommer andra halvåret 2015 ligger på 63 procent för de bankanställda och mellan 20-30 procent för allmänheten och handeln. När det gäller tidpunkten för lanseringen av 100- och 500-kronorssedlarna och de nya mynten som kommer hösten 2016, samt datumen för när de nuvarande sedlarna och mynten blir ogiltiga, är kännedomen betydligt lägre.

Utöver detta så fick man även fram i undersökningen att varje hushåll har ungefär 779 kr i mynt hemma. Denna "myntfråga" ska lyftas fram i mars på den externa webbplatsen och på Facebook.