Skip to main content

Nyhetsarkiv

Vad betyder den nya EU-lagen om kortavgifter?

Den 9 mars tog EU-parlamentet beslut om en ny lag som kommer att påverka kortinlösenavgifterna. Dessvärre beskrevs det lite luddigt i nyhetsmedierna och inte ens finansministern verkade förstå vad det egentligen betyder. För handeln är det dock positivt.

- En efterlängtad och viktig lättnad, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

Bakgrunden är följande:

2007 beslutade EU-kommissionen att Mastercards avgifter var ett brott mot EU:s konkurrensregler. Kortföretaget överklagade till EU-domstolen. Det handlade om den dolda mellanbanksavgiften (interchangeavgiften) som handlarens bank betalar till kortägarens bank vid kortbetalning på ett försäljningsställe.

- Domstolen fastslog i höstas att avgifterna är konkurrenshämmande och det kändes som en stor seger. Vi har arbetat med frågan i 12 år eftersom den är extremt viktigt för mindre handlare, säger Bengt Hedlund och påpekar att domstolen därmed var tydlig med att avgifterna är konkurrenshämmande.

- Man menade också att de inte kan betraktas som nödvändiga eftersom kortsystemet kan fungera utan dem.

De europeiska bankerna tar årligen ut över 80 miljarder kronor i mellanbanksavgifter. Mastercard och Visa står för 95 procent av korttransaktionerna i Europa. I Sverige används bankkort vid 80 procent av kortköpen, resterande är kreditkort.

Förslaget var i korthet ett tak på 0,2 procent på förmedlingsavgiften för debetkort och 0,3 procent på kreditkort. Det var därför inte ett oväntat beslut om togs den 9 mars.

- Vad dessa avgifter varit hitintills är det ingen som vet och de har heller inte varit konkurrensutsatta, säger Bengt Hedlund som menar att det här kommer att leda till lägre avgifter för handlarna.

- Vad som är mindre bra är att Sveriges finansminister sa i Dagens Eko att det är bra för kunderna. Dessa påverkas ju inte alls eftersom det är länge sedan man tog bort möjligheten att lägga på en extra avgift mot konsument. Sedan sa reportern att kreditkortsköpen kommer att minska. Varför skulle de det? Den avgiften är ju högre idag!

Den nya EU-lagen ska implementeras under kvartal 3 och Bengt Hedlund gissar att avgifterna från bank till handlare kommer att följa med i sänkningen som sker i steget ovanför, det vill säga mellan kortföretaget och banken.

- Exakt hur mycket är svårt att veta men det är en positiv utveckling.